Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

https://courses.softlab.ntua.gr/pl2/

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 9ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.3320.9

Εξάμηνο: Χειμερινό 2020
Διδάσκων:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Moodle, MS Teams, Διαφάνειες, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 7/10

 

Ανακοινώσεις

7/10/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνδεθείτε στο συνεργατικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (Moodle) με τους κωδικούς σας του ΕΜΠ και εγγραφείτε στο μάθημα Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ. Προσέξτε ότι το σύστημα αυτό είναι διαφορετικό από το Moodle που χρησιμοποιήθηκε τις προηγούμενες χρονιές (παλιό Moodle), το οποίο ίσως θα θέλατε επίσης να συμβουλεύεστε.

7/10/2020

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Θα διεξάγονται Τετάρτη, ώρα 11:45-14:30. Κάποιες από τις διαλέξεις θα δοθούν από τον Κωστή Σαγώνα που για τυπικούς λόγους δεν είναι επίσημα διδάσκων του μαθήματος.

Λόγω των περιορισμών εξαιτίας του COVID-19, οι διαλέξεις θα γίνονται online μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι, ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης και χρήσης. Ο κωδικός του MS Teams για σύνδεση με το μάθημα είναι: ezu0g4i

 

Υλικό

Γενικά

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 7/10/2020

 

Τελευταία αλλαγή: 13/10/2020, 11:08 UTC.