Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

https://courses.softlab.ntua.gr/pl2/

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 9ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.58.9

Εξάμηνο: Χειμερινό 2017
Διδάσκων:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Moodle, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 4/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 1/11 | 8/11 | 22/11 | 29/11 | 13/12 | 20/12 | 10/1 | 17/1

 

Ανακοινώσεις

10/1/2018

Η προθεσμία των ασκήσεων 6 και 7 παρατείνεται έως τις 4/3/2018.

8/11/2017

Η προθεσμία των ασκήσεων 2 και 3 παρατείνεται έως τις 19/11/2017.

9/10/2017

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφείτε στο συνεργατικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (Moodle). Αν δεν έχετε ήδη κωδικό, θα χρειαστεί να φτιάξετε έναν (επί τόπου). Για το σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να δώσετε μια διεύθυνση e-mail, στην οποία θα σας αποσταλεί (αυτόματα) μήνυμα απαραίτητο για την ενεργοποίηση του κωδικού σας. Στη συνέχεια εγγραφείτε στο μάθημα Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ.

4/10/2017

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Θα διεξάγονται Τετάρτη, ώρα 11:45-14:30, στην Αίθουσα 001 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις πρέπει να παραδοθούν στους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συνεργατικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης Moodle. Η προθεσμία παράδοσης θα τηρείται αυστηρά. Έχετε δικαίωμα να καθυστερήσετε το πολύ μία άσκηση.

Αριθμός
Αντικείμενο
Προθεσμία παράδοσης
Εκφώνηση
Επιπλέον υλικό
1 Haskell για ηχολήπτες 1/11/2017  PDF Διάβασμα της εισόδου για παλιότερη άσκηση, με String και με ByteString.
2, 3 Haskell, δέντρα, QuickCheck 19/11/2017  PDF  
4 Συστήματα τύπων 29/11/2017  PDF
5 Εξαγωγή τύπων 13/12/2017  PDF Διάβασμα της εισόδου, σε Haskell.
6 Εικονικές μηχανές 4/3/2018  PDF Πρόχειρος assembler και το παράδειγμα της εκφώνησης.
7 Συλλογή σκουπιδιών 4/3/2018  PDF
8 Δηλωτική σημασιολογία 4/3/2018  PDF Διάβασμα της εισόδου, σε Haskell.
9 Αξιωματική σημασιολογία 25/3/2018  PDF
10 Γλώσσες σεναρίων 25/3/2018  PDF

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 4/10/2017

Παράδοση 11/10/2017

Παράδοση 18/10/2017

Παράδοση 25/10/2017

Παράδοση 1/11/2017

Παράδοση 8/11/2017

Παράδοση 22/11/2017

Παράδοση 29/11/2017

Παράδοση 13/12/2017

Παράδοση 20/12/2017

Παράδοση 10/1/2018

Παράδοση 17/1/2018

 

Τελευταία αλλαγή: 09/10/2017, 11:40 UTC.