Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

https://courses.softlab.ntua.gr/pl2/

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 9ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.58.9

Εξάμηνο: Χειμερινό 2013
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Moodle, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 4/12 | 11/12 | 12/12 | 18/12 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 15/1 | 22/1 | 5/2 | 12/2 | 19/2 | 26/2 | 5/3

 

Ανακοινώσεις

10/1/2014

Η διάλεξη της Τετάρτης 29/1 δε θα γίνει, λόγω απουσίας των διδασκόντων σε προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό.

4/12/2013

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφείτε στο συνεργατικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (Moodle). Αν δεν έχετε ήδη κωδικό, θα χρειαστεί να φτιάξετε έναν (επί τόπου). Για το σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να δώσετε μια διεύθυνση e-mail, στην οποία θα σας αποσταλεί (αυτόματα) μήνυμα απαραίτητο για την ενεργοποίηση του κωδικού σας. Στη συνέχεια εγγραφείτε στο μάθημα Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ.

4/12/2013

Οι διαλέξεις του μαθήματος αρχίζουν σήμερα. Θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη, ώρα 11:45-14:30, στην Αίθουσα 07 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις πρέπει να παραδοθούν στους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συνεργατικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης Moodle. Η προθεσμία παράδοσης θα τηρείται αυστηρά. Έχετε δικαίωμα να καθυστερήσετε το πολύ μία άσκηση.

Αριθμός
Αντικείμενο
Προθεσμία παράδοσης
Εκφώνηση
1 Γλώσσες σεναρίων 12/1/2014  PDF (88KB)
2 Αξιωματική σημασιολογία 16/2/2014  PDF (110KB)
3 Δυναμική διαχείριση μνήμης 10/3/2014  PDF (80KB)
4 Εξαγωγή τύπων 10/3/2014  PDF (97KB)
5 Συστήματα τύπων 21/4/2014  PDF (120KB)
6 Δηλωτική σημασιολογία 13/7/2014

 PDF (77KB)

7 Εικονικές μηχανές 13/7/2014  PDF (92KB)
8 (Haskell) 13/7/2014  PDF (89KB)
9 (Παραλληλισμός και ταυτοχρονισμός στη Haskell) 13/7/2014  PDF (94KB)
10 (Erlang) 13/7/2014 σύντομα
11 (Ταυτοχρονισμός στην Erlang) 13/7/2014 σύντομα

Για την άσκηση 6, θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Haskell (3.6KB) μέσα στο οποίο θα συμπληρώσετε τη συνάρτηση sem.

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 4/12/2013

Παράδοση 11/12/2013

Παράδοση 12/12/2013

Παράδοση 18/12/2013

Παράδοση 8/1/2014

Παράδοση 9/1/2014

Παράδοση 10/1/2014

Παράδοση 15/1/2014

Παράδοση 22/1/2014

Παράδοση 5/2/2014

Παράδοση 12/2/2014

Παράδοση 19/2/2014

Παράδοση 26/2/2014

Παράδοση 5/3/2014

 

Τελευταία αλλαγή: 27/5/14, 14:48.