Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

https://courses.softlab.ntua.gr/pl2/

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 9ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.58.9

Εξάμηνο: Χειμερινό 2007
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

10/6/2008

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της κανονικής εξεταστικής περιόδου.

6/2/2008

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το (τελευταίο) μάθημα της 13/2 μεταφέρεται την Πέμπτη 14/2, ώρα 12:30, στην Αίθουσα 04 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

19/12/2007

Το μάθημα της 19/12 δεν έγινε, λόγω της απεργίας των μηχανικών μελών ΔΕΠ.

7/11/2007

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη, ώρα 11:45-14:30, στην Αίθουσα 03 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις πρέπει να παραδοθούν στους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συνεργατικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης Moodle. Η προθεσμία παράδοσης θα τηρείται αυστηρά. Έχετε δικαίωμα να καθυστερήσετε το πολύ μία άσκηση.

Αριθμός
Αντικείμενο
Προθεσμία
παράδοσης
Εκφώνηση
1 λ-λογισμός και εξαγωγή τύπων 28/11/2007  PDF (107KB)
2+3 Συστήματα τύπων 5/12/2007  PDF (99KB)
4+5 Εικονικές μηχανές και υλοποίηση γλωσσών λογικού προγραμματισμού 11/1/2008  PDF (95KB)
6+7 Haskell και υλοποίηση γλωσσών συναρτησιακού προγραμματισμού 11/2/2008  PDF (92KB)
8 Γλώσσες σεναρίων 19/2/2008  PDF (79KB)
9 Ταυτοχρονισμός στη Java 19/2/2008  PDF (98KB)
10 Δηλωτική σημασιολογία 25/3/2008  PDF (124KB)
11 Αξιωματική σημασιολογία 25/3/2008  PDF (70KB)

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος.

Σημείωση:  PDF — μορφή για παρουσίαση /  PDF — μορφή για εκτύπωση.

Παλαιότερα έτη

 

Διαλέξεις

Παράδοση 7/11/2007

Παράδοση 14/11/2007

Παράδοση 21/11/2007

Παράδοση 28/11/2007

Παράδοση 5/12/2007

Παράδοση 13/12/2007

Παράδοση 9/1/2008

Παράδοση 16/1/2008

Παράδοση 23/1/2008

Παράδοση 6/2/2008

Παράδοση 14/2/2008

 

Τελευταία αλλαγή: 10/6/08 15:58.