Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

https://courses.softlab.ntua.gr/pl2/

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 9ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.58.9

Εξάμηνο: Χειμερινό 2006
Διδάσκοντες:
Γιάννης Μαΐστρος   ()   γρ. 2.1.5   τηλ: 210-772-2511
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

27/6/2007

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της κανονικής εξεταστικής περιόδου για τους επί πτυχίω σπουδαστές. Όσοι σπουδαστές έχουν ακόμα εκκρεμότητες με τις ασκήσεις, να επικοινωνήσουν άμεσα με τους διδάσκοντες.

18/5/2007

Την Τετάρτη 6/6, ώρα 15:00, σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί, θα πραγματοποιηθεί εξέταση για τους επί πτυχίω σπουδαστές. Όποιοι συμμετάσχουν δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κανονική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα της γραμματείας. Ο τρόπος εξέτασης και η ύλη είναι αυτοί της κανονικής εξέτασης.

5/12/2006

Οι σημειώσεις του μέρους "Θεωρία γλωσσών προγραμματισμού" διανέμονται από το Εργαστήριο Λογισμικού (Αίθουσα 1.1.25, Κτίριο Ηλεκτρολόγων).

11/10/2006

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα διεξάγονται κάθε Τρίτη, ώρα 15:00-18:00, στην Αίθουσα 0.1.15 του Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

 

Υλικό

Γενικά

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη ως ακολούθως. Το ίδιο και η βαθμολογία (αν και το ποσοστό κάθε μέρους δεν είναι αυστηρά 50%, προκειμένου να πριμοδοτηθούν σπουδαστές με κλίση/ενδιαφέρον σε κάποιο από τα δύο μέρη) .

Χρήσιμο υλικό από τις παραδόσεις του κ. Μαΐστρου, για το μέρος του μαθήματος που σχετίζεται με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, είναι διαθέσιμο στη σελίδα:

http://glotta.ntua.gr/nlp/courses/Lang2.htm

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παρακάτω αφορούν μόνο στο μέρος του μαθήματος που σχετίζεται με τη θεωρία γλωσσών προγραμματισμού.

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος. Μη σπεύσετε να εκτυπώσετε τις διαφάνειες στην παρούσα μορφή. Πρόκειται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Παλαιότερα έτη

 

Διαλέξεις

Παράδοση 31/10/2006

Παράδοση 7/11/2006

Παράδοση 14/11/2006

Παράδοση 21/11/2006

Παράδοση 5/12/2006

Παράδοση 12/12/2006

Παράδοση 19/12/2006

Παράδοση 17/4/2007

Παράδοση 24/4/2007

Παράδοση 8/5/2007

Παράδοση 15/5/2007

 

Τελευταία αλλαγή: 27/6/07, 15:59.