Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

https://courses.softlab.ntua.gr/pl2/

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 9ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.58.9

Εξάμηνο: Χειμερινό 2016
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Moodle, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 6/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 3/11 | 10/11 | 24/11 | 1/12 | 8/12 | 15/12 | 22/12 | 23/12 | 12/1 | 13/1 | 19/1

 

Ανακοινώσεις

11/10/2016

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφείτε στο συνεργατικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (Moodle). Αν δεν έχετε ήδη κωδικό, θα χρειαστεί να φτιάξετε έναν (επί τόπου). Για το σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να δώσετε μια διεύθυνση e-mail, στην οποία θα σας αποσταλεί (αυτόματα) μήνυμα απαραίτητο για την ενεργοποίηση του κωδικού σας. Στη συνέχεια εγγραφείτε στο μάθημα Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ.

6/10/2016

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Θα διεξάγονται Πέμπτη, ώρα 12:45-15:30, στην Αίθουσα 012 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων (εκτός αν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό, σε συνεννόηση με τους σπουδαστές). Κατόπιν ανακοίνωσης, ενδέχεται κάποια μαθήματα (αναπλήρωσης και μη) να γίνονται Πέμπτη ή Παρασκευή. Βλέπετε τις ανακοινώσεις σε αυτή τη σελίδα.

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις πρέπει να παραδοθούν στους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συνεργατικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης Moodle. Η προθεσμία παράδοσης θα τηρείται αυστηρά. Έχετε δικαίωμα να καθυστερήσετε το πολύ μία άσκηση.

Αριθμός
Αντικείμενο
Προθεσμία παράδοσης
Εκφώνηση
Επιπλέον υλικό
1 Haskell 17/11/2016  PDF (229KB) Διάβασμα της εισόδου για παλιότερη άσκηση, με String και με ByteString.
2 Συστήματα τύπων 1/12/2016  PDF (230KB)
3 Αξιωματική σημασιολογία 22/12/2016  PDF (152KB)
4 Εξαγωγή τύπων 12/1/2017  PDF (148KB) Διάβασμα της εισόδου, σε Haskell.
5 Δηλωτική σημασιολογία 12/1/2017  PDF (300KB)
6 Εικονικές μηχανές 19/3/2017  PDF (264KB)
7 Γλώσσες σεναρίων 19/3/2017  PDF (257KB)
8 Συλλογή σκουπιδιών 4/6/2017  PDF (133KB)

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 6/10/2016

Παράδοση 13/10/2016

Παράδοση 20/10/2016

Παράδοση 27/10/2016

Παράδοση 3/11/2016

Παράδοση 10/11/2016

Παράδοση 1/12/2016

Παράδοση 15/12/2016

Παράδοση 22/12/2016

Παράδοση 23/12/2016

Παράδοση 12/1/2017

Παράδοση 13/1/2017

Παράδοση 19/1/2017

 

Τελευταία αλλαγή: 11/10/2016, 09:16 UTC.