Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

https://courses.softlab.ntua.gr/pl2/

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 9ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.58.9

Εξάμηνο: Χειμερινό 2003
Διδάσκοντες:
Γιάννης Μαΐστρος   ()   γρ. 2.1.5   τηλ: 210-772-2511
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

1/6/2004

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της κανονικής εξεταστικής περιόδου (Φεβρουάριος 2004).

19/2/2004

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατόπιν αιτήματος των σπουδαστών, η εξέταση του μαθήματος που είχε προγραμματισθεί για την Παρασκευή 20/2 αναβάλλεται για την Τετάρτη 24/3, σε ώρα και τόπο που θα ανακοινωθούν.

19/10/2003

Η διάλεξη της Πέμπτης 20/10 αναβάλλεται για την Παρασκευή 21/10, ώρα 12:00, στο Εργαστήριο Υπολογιστών της ΣΗΜΜΥ/ΕΠΙΣΕΥ (ΜΟΠ), λόγω ασθένειας του διδάσκοντα

31/10/2003

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα διεξάγονται από την Πέμπτη 6/11 και κάθε Πέμπτη, ώρα 08:45-11:30, στην Αίθουσα Β103 των Γενικών Εδρών.

 

Υλικό

Γενικά

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη ως ακολούθως. Το ίδιο και η βαθμολογία (αν και το ποσοστό κάθε μέρους δεν είναι αυστηρά 50%, προκειμένου να πριμοδοτηθούν σπουδαστές με κλίση/ενδιαφέρον σε κάποιο από τα δύο μέρη)

Χρήσιμο υλικό από τις παραδόσεις του κ. Μαΐστρου, για το μέρος του μαθήματος που σχετίζεται με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, είναι διαθέσιμο στη σελίδα:

http://nts.cc.ece.ntua.gr/nlp/courses/Lang2.htm

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παρακάτω αφορούν μόνο στο μέρος του μαθήματος που σχετίζεται με τη θεωρία γλωσσών προγραμματισμού.

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες πρόκειται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Προγραμματιστική άσκηση

Παραδώστε τα παρακάτω με e-mail στο διδάσκοντα το αργότερο τρεις ημερολογιακές μέρες μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου. Η άσκηση είναι προαιρετική και μετράει θετικά μέχρι του 20% της βαθμολογίας του μέρους του μαθήματος που σχετίζεται με τη θεωρία γλωσσών προγραμματισμού.

  1. Προδιαγράψτε μια γλώσσα εκφράσεων συνδυάζοντας χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν στις παραδόσεις με τίτλο Συστήματα Τύπων (27/11 και 11/12, βλ. σχετικές διαφάνειες). Η γλώσσα σας θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον: τους βασικούς τύπους, τον τύπο συναρτήσεων και μία ακόμα επέκταση. Για τη γλώσσα αυτή δώστε:
  2. Στη γλώσσα προγραμματισμού της αρεσκείας σας, υλοποιήστε έναν ελεγκτή τύπων (type checker) και ένα διερμηνέα (interpreter) βασισμένο στη λειτουργική σημασιολογία της παραπάνω γλώσσας. Μην ασχοληθείτε με τη λεκτική και συντακτική ανάλυση των εκφράσεων, αλλά θεωρήστε ότι ο αρχικός κώδικας δίνεται σε κατάλληλη αφηρημένη μορφή.
  3. Ελέγξτε την ορθότητα της υλοποίησής σας με κατάλληλα παραδείγματα εκφράσεων.

Παλαιότερα έτη

 

Διαλέξεις

Παράδοση 6/11/2003

Παράδοση 13/11/2003

Παράδοση 21/11/2003

Παράδοση 27/11/2003

Παράδοση 4/12/2003

Παράδοση 11/12/2003

Παράδοση 22/12/2003

Παράδοση 8/1/2004

Παράδοση 15/1/2004

Παράδοση 22/1/2004

Παράδοση 29/1/2004

 

Τελευταία αλλαγή: 27/10/04, 12:52.