Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

https://courses.softlab.ntua.gr/pl2/

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 9ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.58.9

Εξάμηνο: Χειμερινό 2009
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

14/10/2009

Οι διαλέξεις του μαθήματος αρχίζουν σήμερα. Θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη, ώρα 11:45-14:30, στην Αίθουσα 06 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις πρέπει να παραδοθούν στους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συνεργατικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης Moodle. Η προθεσμία παράδοσης θα τηρείται αυστηρά. Έχετε δικαίωμα να καθυστερήσετε το πολύ μία άσκηση.

Αριθμός
Αντικείμενο
Προθεσμία παράδοσης
Εκφώνηση
1 Haskell 8/11/2009  PDF (130KB)
2 Εξαγωγή τύπων 8/11/2009 15/11/2009  PDF (112KB)
3 Εικονικές μηχανές 2/12/2009  PDF (122KB)
4+5 Συστήματα τύπων 20/12/2009  PDF (99KB)
6 Διαχείριση μνήμης 23/12/2009 28/12/2009  PDF (107KB)
7+9 Υλοποίηση συναρτησιακών γλωσσών + Ταυτοχρονισμός 26/4/2010
 PDF (113KB)
8 Γλώσσες σεναρίων 24/1/2010
(τέλος μαθημάτων)
 PDF (96KB)
10 Δηλωτική σημασιολογία 14/3/2010  PDF (97KB)
11 Αξιωματική σημασιολογία 14/3/2010  PDF (83KB)

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 14/10/2009

Παράδοση 21/10/2009

Παράδοση 4/11/2009

Παράδοση 11/11/2009

Παράδοση 18/11/2009

Παράδοση 25/11/2009

Παράδοση 2/12/2009

Παράδοση 9/12/2009

Παράδοση 16/12/2009

Παράδοση 22/12/2009

Παράδοση 13/1/2010

 

Τελευταία αλλαγή: 30/9/10 2:22.