Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.3061.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2019
Διδάσκοντες:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Πέτρος Ποτίκας   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644

 

Ανακοινώσεις

18/12/2019 Η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη από το σύνδεσμο που έχει ανακοινωθεί στο moodle.
15/9/2019 Η βαθμολογία όλων των ασκήσεων και της κανονικής εξέτασης είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη από το σύνδεσμο που έχει ανακοινωθεί στο moodle.
10/8/2019 Η βαθμολογία των ασκήσεων και της κανονικής εξέτασης είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη από το σύνδεσμο που έχει ανακοινωθεί στο moodle. (Λείπουν οι βαθμοί της 2ης και της 3ης άσκησης και οι τελικοί βαθμοί για όσους κάνουν χρήση της παράτασης.)
10/3/2019 Ο ιστοχώρος συζήτησης και ηλεκτρονικής υποβολής των ασκήσεων του μαθήματος είναι έτοιμος. Για να τον χρησιμοποιήσετε δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό με το ονοματεπώνυμό σας (ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας) στο moodle.softlab.ntua.gr για να εγγραφείτε στο moodle της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς.
20/2/2019

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Έχουν προγραμματιστεί για κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 15:15-17:00 στο Αμφιθέατρo 1 του Νέου Κτιρια Ηλεκτρολόγων.

Όπως φαίνεται και στον οδηγό σπουδών, το μάθημα έχει και εργαστηριακό μέρος. O σκοπός των εργαστηρίων, στα οποία η παρακολούθηση ναι μεν δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται, είναι να βοηθήσουν την καλύτερη κατανόηση κάποιων χαρακτηριστικών των γλωσσών προγραμματισμού που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις, την εξοικείωση των σπουδαστών με τα περιβάλλοντα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τις ασκήσεις του μαθήματος, και την παροχή χρήσιμων συμβουλών και εμπειριών για την επίλυση των ασκήσεων. Κάποιες από τις Πέμπτες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν για εργαστήρια. Πιθανώς να προγραμματιστούν εργαστήρια και σε μέρες διαφορετικές από Πέμπτες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των PC Labs της Σχολής και την εξέλιξη του εξαμήνου.

Προσοχή: Για παλιούς φοιτητές, όσον αφορά τις ασκήσεις και τη βαθμολογία, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τους φετεινούς. Δηλαδή η βαθμολογία για όλους είναι 3 βαθμοί ασκήσεις (ένας για κάθε σειρά) και 8 βαθμοί από την τελική εξέταση. Αν εξαιρέσει κανείς το βαθμό που πιάνει η κάθε άσκηση, κατά τα άλλα η παράδοση των ασκήσεων είναι προαιρετική. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια απαίτηση να γράψει κάποιος κάποιο συγκεκριμένο βαθμό στην τελική εξέταση για να περάσει το μάθημα.

 

Διαλέξεις και υλικό

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Βίντεο Κώδικας
20/2/2019 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf
21/2/2019 Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf video (2010)
27/2/2019 Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf video (2010) video (2011)
28/2/2019 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf
6/3/2019 Η διάλεξη δεν έγινε λόγω της προγραμματισμένης συνέλευσης των σπουδαστών
7/3/2019 Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf video (2010)
13/3/2019 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML pdf lab1.sml, lab1-2019.sml
14/3/2019 Το μάθημα δεν έγινε με απόφαση του ΦΣ και του Κοσμήτορα
20/3/2019 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf
21/3/2019 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε ML     lab2.sml
27/3/2019 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf video(2010)
28/3/2019 Εισαγωγή στην Python pdf  
3/4/2019 Εργαστήριο με περισσότερη Python υλικό της 28/3
4/4/2019 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf video(2010)
10/4/2019 Το μάθημα δεν έγινε λόγω των φοιτητικών εκλογών
11/4/2019 Περισσότερη Prolog pdf pdf video(2010)
17/4/2019 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog pdf   hanoi.pl, goat.pl
18/4/2019 Ακόμη περισσότερη Prolog διαφάνειες της 11/4
8/5/2019 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf video(2010)
9/5/2019 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf video(2010)
15/5/2019 Εισαγωγή στη γλώσσα Java, διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα pdfpdf pdfpdf video(2010)video(2010)
16/5/2019 Αντικειμενοστρέφεια, εξαιρέσεις (στη Java) pdfpdf pdfpdf video(2010)video(2010)
22/5/2019 Διαχείριση μνήμης pdf pdf video(2010)
23/5/2019 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java pdf   goat.tgz
29/5/2019 Παράμετροι pdf pdf video(2010)
30/5/2019 Ανακεφαλαίωση της ύλης
24/6/2019 Εξέταση του μαθήματος (15:00–18:00)

 

Συμπληρωματικό υλικό

 

Εξετάσεις

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εξετάσεις θα γίνουν με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας μια κόλλα Α4 με ότι πληροφορίες από την ύλη του μαθήματος θεωρείτε ότι χρειάζεστε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κόλλα να είναι χειρόγραφη (όχι εκτυπωμένη ή φωτοτυπία) και να έχει το ονοματεπώνυμό σας σε εμφανές σημείο.

Το παραπάνω ισχύει τόσο για την κανονική όσο και για την επαναληπτική εξέταση.

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος των παλαιότερων ετών μπορείτε να βρείτε τόσο κάποιο προηγούμενο διαγώνισμα όσο και στατιστικά στοιχεία για τη βαθμολογία στα διαγωνισματα και στο μάθημα συνολικά.

Το wiki του μαθήματος περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το μαθημα και επιπλέον διαγωνίσματα παλαιότερων ετών.

 

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07.

 

Τελευταία αλλαγή: 18/05/2021, 22:30 UTC.