Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.14.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2016
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Πέτρος Ποτίκας   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644

 

Ανακοινώσεις

22/7/2016 Οι βαθμοί της εξέτασης του μαθήματος της 6ης Ιουνίου καθώς και οι τελικοί βαθμοί στο μάθημα είναι πλέον διαθέσιμοι και προσβάσιμοι από το σύνδεσμο που έχει ανακοινωθεί στο moodle.
3/6/2016 Η προθεσμία υποβολής της δεύτερης σειράς ασκήσεων του μαθήματος παρατείνεται μέχρι τις 5/7/2016, 23:59:59, η οποία είναι και η καταληκτική προθεσμία υποβολής της τρίτης σειράς. Η ημερομηνία αυτή είναι τελική και δε θα δοθούν άλλες παρατάσεις.
28/5/2016 Είναι διαθέσιμο ένα πρόγραμμα από το εργαστήριο της Prolog καθώς και ένα ανανεωμένο πρόγραμμα από το δεύτερο εργαστήριο της ML.
25/5/2016 Η τρίτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Ως ενδεικτική καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης μπορείτε να θεωρήσετε μια βδομάδα μετά το τέλος της "κανονικής" εαρινής εξεταστικής (όχι της επί πτυχίω!). Θα συζητήσoυμε την ημερομηνία αυτή και σε κάποια διάλεξη της επόμενης εβδομάδας.
24/5/2016 Η δεύτερη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Ως ενδεικτική καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης έχω βάλει την 4/6/2016, 23:59:59, αλλά θα συζητήσoυμε την ημερομηνία αυτή και σε κάποια διάλεξη της επόμενης εβδομάδας.
6/5/2016 Η προθεσμία υποβολής της πρώτης σειράς ασκήσεων παρατείνεται μέχρι τις: 20/5/2016, 23:59:59.
13/4/2016 Η πρώτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: 9/5/2016, 23:59:59.
31/3/2016 Ο ιστοχώρος συζήτησης και ηλεκτρονικής υποβολής των ασκήσεων του μαθήματος είναι έτοιμος. Για να τον χρησιμοποιήσετε δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό με το ονοματεπώνυμό σας (ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας) στο moodle.softlab.ntua.gr για να εγγραφείτε στο moodle της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς.
25/2/2016

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Έχουν προγραμματιστεί για κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12:45-14:30 στο Αμφιθέατρo 2 του Νέου Κτιρια Ηλεκτρολόγων.

Όπως φαίνεται και στον οδηγό σπουδών, το μάθημα έχει και εργαστηριακό μέρος. O σκοπός των εργαστηρίων, στα οποία η παρακολούθηση ναι μεν δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται, είναι να βοηθήσουν την καλύτερη κατανόηση κάποιων χαρακτηριστικών των γλωσσών προγραμματισμού που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις, την εξοικείωση των σπουδαστών με τα περιβάλλοντα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τις ασκήσεις του μαθήματος, και την παροχή χρήσιμων συμβουλών και εμπειριών για την επίλυση των ασκήσεων. Κάποιες από τις Πέμπτες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν για εργαστήρια. Πιθανώς να προγραμματιστούν εργαστήρια και σε μέρες διαφορετικές από Πέμπτες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των PC Labs της Σχολής και την εξέλιξη του εξαμήνου.

Προσοχή: Για παλιούς φοιτητές, όσον αφορά τις ασκήσεις και τη βαθμολογία, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τους φετεινούς. Δηλαδή η βαθμολογία για όλους είναι 3 βαθμοί ασκήσεις (ένας για κάθε σειρά) και 8 βαθμοί από το διαγώνισμα. Αν εξαιρέσει κανείς το βαθμό που πιάνει η κάθε άσκηση, κατά τα άλλα η παράδοση των ασκήσεων είναι προαιρετική. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια απαίτηση να γράψει κάποιος κάποιο συγκεκριμένο βαθμό στο τελικό διαγώνισμα για να περάσει το μάθημα.

 

Διαλέξεις και υλικό

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Βίντεο Κώδικας
25/2/2016 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf
26/2/2016 Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf video (2010)
3/3/2016 Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf video (2010) video (2011)
4/3/2016 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf
10/3/2016 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML pdf
11/3/2016 Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf video (2010)
17/3/2016 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf
18/3/2016 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf video(2010)
24/3/2016 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε ML     lab2.sml
25/3/2016 Εθνική Εορτή
31/3/2016 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf video(2010)
1/4/2016 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf video(2010)
7/4/2016 Το μάθημα δεν έγινε λόγω μη προσέλευσης σπουδαστών
8/4/2016 Εισαγωγή στη γλώσσα Java pdf pdf video(2010)
14/4/2016 Διαχείριση μνήμης pdf pdf video(2010)
15/4/2016 Διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα στη Java pdf pdf video(2010)
21/4/2016 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Java pdf
22/4/2016 Αντικειμενοστρέφεια pdf pdf video(2010)
12/5/2016 Εξαιρέσεις (στη Java) pdf pdf video(2010)
13/6/2016 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf video(2010)
19/5/2016 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java     anagrams.zip
20/5/2016 Περισσότερη Prolog pdf pdf video(2010)
26/5/2016 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog     anagrams.pl
27/5/2016 Περισσότερη Prolog και παραδείγματα διαφάνειες της 20/5
2/6/2016 Παράμετροι pdf pdf video(2010)
3/6/2016 Ανακεφαλαίωση της ύλης
6/6/2016 Εξέταση του μαθήματος (12:00–15:00)
15/9/2016 Επαναληπτική εξέταση (15:00–18:00)

 

Συμπληρωματικό υλικό

 

Εξετάσεις

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εξετάσεις θα γίνουν με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας μια κόλλα Α4 με ότι πληροφορίες από την ύλη του μαθήματος θεωρείτε ότι χρειάζεστε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κόλλα να είναι χειρόγραφη (όχι φωτοτυπία) και να έχει το ονοματεπώνυμό σας σε εμφανές σημείο.

Το παραπάνω ισχύει τόσο για την κανονική όσο και για την επαναληπτική εξέταση.

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος των παλαιότερων ετών μπορείτε να βρείτε τόσο κάποιο προηγούμενο διαγώνισμα όσο και στατιστικά στοιχεία για τη βαθμολογία στα διαγωνισματα και στο μάθημα συνολικά.

Το wiki του μαθήματος περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το μαθημα και επιπλέον διαγωνίσματα παλαιότερων ετών.

 

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07.

 

Τελευταία αλλαγή: 18/05/2021, 22:30 UTC.