Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.14.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2007
Διδάσκων:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487

 

Ανακοινώσεις

6/6/2007 Για να ξεκινήσετε το διάβασμα πιο γρήγορα, το "βιβλίο" του μαθήματος (σημειώσεις του κ. Σταφυλοπάτη) είναι από σήμερα διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστοχώρο συζήτησης του μαθήματος. Θα μοιραστεί κάποια στιγμή και σε μορφή βιβλίου από τη γραμματεία, αλλά μέχρι τότε θα είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή από την παραπάνω ιστοσελίδα.
4/6/2007 Ανακοινώθηκε η πρώτη άσκηση του μαθήματος (δείτε παρακάτω).
18/5/2007

Ο ιστοχώρος συζήτησης του μαθήματος είναι έτοιμος. Για να τον χρησιμοποιήσετε, δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό (ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα) στο moodle.softlab.ntua.gr

18/5/2007

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 12:45–14:30,
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αμφιθέατρο Πληροφορικής.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής, θα γίνουν δύο μαθήματα κάποια Σάββατα μέσα στον Ιούνιο, σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν από τη Γραμματεία της Σχολής. Τα Σάββατα που αναφέρονται στο παρακάτω πρόγραμμα είναι απλώς ενδεικτικά.

Την Πέμπτη 7 Ιουνίου το μάθημα θα γίνει 8:45–10:30.

Δε θα γίνουν μαθήματα τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Όμως θα υπάρξει ένα επιπλέον μάθημα το Σεπτέμβριο στο οποίο θα γίνει μια σύντομη ανασκόπηση της ύλης του μαθήματος σε ημερομηνία που θα κανονιστεί σε συνενόηση με τους φοιτητές.

18/5/2007

Για φοιτητές προηγούμενων ετών.
Το μάθημα φέτος διαφέρει σημαντικά από αυτά προηγούμενων ετών, τόσο στην ύλη, στις γλώσσες προγραμματισμού που εξετάζονται (για παράδειγμα δε γίνεται καμία αναφορά στη γλώσσα Ada και σχεδόν καμία στη C++), όσο και στις ασκήσεις.

 

Διαλέξεις και υλικό

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Ύλη Παράδοση
23/5/2007 Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού pdf pdf Κεφάλαιο 1
24/5/2007 Θέματα Σχεδιασμού Γλωσσών Προγραμματισμού pdf pdf
30/5/2007 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση pdf pdf 2.1–2.3, 2.5
31/5/2007 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf
6/6/2007 Εισαγωγή στους Τύπους pdf pdf 3.1–3.3
7/6/2007 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf
13/6/2007 Συμπερασμός Τύπων και Πολυμορφισμός pdf pdf
14/6/2007 Ονόματα και Εμβέλεια pdf pdf 5.1
20/6/2007 Εγγραφές Δραστηριοποίησης pdf pdf
21/6/2007 Εισαγωγή στη γλώσσα Java pdf pdf Άσκηση 1
23/6/2007 Διαχείριση μνήμης pdf pdf 5.3
27/6/2007 Περισσότερη Java pdf pdf
28/6/2007           " "   "
4/7/2007 Αντικειμενοστρέφεια pdf pdf 7.1, 7.5
5/7/2007 Εξαιρέσεις (στη Java) pdf pdf 8
29/8/2007 Παράμετροι pdf pdf 5.2
30/8/2007 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf Άσκηση 2
5/9/2007 Θεωρητική θεμελίωση της Prolog pdf pdf
6/9/2007 Περισσότερη Prolog και παραδείγματα "   "
13/9/2007 Ανακεφαλαίωση της ύλης
25/9/2007 Διαγώνισμα Άσκηση 3
29/10/2007 Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

Συμπληρωματικό υλικό

 

Ασκήσεις

 

Εξετάσεις

Όπως συμφωνήθηκε στο μάθημα της 13/9/2007, οι εξετάσεις θα γίνουν με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας μια κόλλα Α4 με ότι πληροφορίες από την ύλη του μαθήματος θεωρείτε ότι χρειάζεστε. Απαραίτητη προυπόθεση είναι η κόλλα να έχει το ονοματεπώνυμό σας σε εμφανές σημείο.
Το παραπάνω ισχύει τόσο για την κανονική όσο και για την επαναληπτική εξέταση.

 

Τελευταία αλλαγή: 26/9/2007, 12:05.