Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.14.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2012
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

30/7/2012 Η τρίτη άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: 31/8/2012, 23:59:59. Επίσης, η δεύτερη άσκηση του μαθήματος πήρε παράταση μέχρι την ίδια ημερομηνία.
24/5/2012 Η δεύτερη άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: 25/6/2012, 12:30:00.
21/5/2012 Η πρώτη άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: 15/6/2012 18/6/2012, 23:59:59.
15/3/2012 Ο ιστοχώρος συζήτησης και ηλεκτρονικής υποβολής των ασκήσεων του μαθήματος είναι έτοιμος. Για να τον χρησιμοποιήσετε δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό με το ονοματεπώνυμό σας (ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας) στο moodle.softlab.ntua.gr.
15/3/2012

Οι διαλέξεις του μαθήματος έχουν προγραμματιστεί για κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12:45-14:30 στα Αμφιθέατρα 3 και 4, αντίστοιχα (Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων).

Όπως φαίνεται και στον οδηγό σπουδών, το μάθημα έχει και εργαστηριακό μέρος. O σκοπός των εργαστηρίων, στα οποία η παρακολούθηση ναι μεν δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται, είναι να βοηθήσουν την καλύτερη κατανόηση κάποιων χαρακτηριστικών των γλωσσών προγραμματισμού που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις, την εξοικείωση των σπουδαστών με τα περιβάλλοντα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τις ασκήσεις του μαθήματος, και την παροχή χρήσιμων συμβουλών και εμπειριών για την επίλυση των ασκήσεων. Κάποιες από τις Πέμπτες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν για εργαστήρια. Πιθανώς να προγραμματιστούν εργαστήρια και σε μέρες διαφορετικές από Πέμπτες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των PC Labs της Σχολής και την εξέλιξη του εξαμήνου.

Προσοχή: Για παλιούς φοιτητές, όσον αφορά τις ασκήσεις και τη βαθμολογία, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τους φετεινούς. Δηλαδή η βαθμολογία για όλους είναι 3 βαθμοί ασκήσεις (ένας για κάθε σειρά) και 8 βαθμοί από το διαγώνισμα. Αν εξαιρέσει κανείς το βαθμό που πιάνει η κάθε άσκηση, κατά τα άλλα η παράδοση των ασκήσεων είναι προαιρετική. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια απαίτηση να γράψει κάποιος κάποιο συγκεκριμένο βαθμό στο τελικό διαγώνισμα για να περάσει το μάθημα.

 

Διαλέξεις και υλικό

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Βίντεο Παράδοση
15/3/2012 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf
16/3/2012 Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf video (2010)
22/3/2012 Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf video (2010) video (2011)
23/3/2012 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf
29/3/2012 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML pdf
30/3/2012 Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf video (2010)
5/4/2012 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf
6/4/2012 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf video(2010)
26/4/2012 Εργαστήριο με λύση ασκήσεων προηγούμενων ετών σε ML    
27/4/2012 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf video(2010)
3/5/2012 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf video(2010)  
4/5/2012 Εισαγωγή στη γλώσσα Java pdf pdf video(2010)
10/5/2012 Διαχείριση μνήμης pdf pdf video(2010)
11/5/2012 Διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα στη Java pdf pdf video(2010)
17/5/2012 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Java pdf
18/5/2012 Αντικειμενοστρέφεια pdfpdf video(2010)
24/5/2012 Εξαιρέσεις (στη Java) pdf pdf video(2010)
25/5/2012 Πέρασμα παραμέτρων pdf pdf video(2010)
31/5/2012 Εργαστήριο με συμβουλές για λύση ασκήσεων σε Java    
1/6/2012 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf video(2010)
7/6/2012 Περισσότερη Prolog και παραδείγματα pdf pdf video(2010)
8/6/2012 Περισσότερη Prolog και παραδείγματα "   "
14/6/2012 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog
15/6/2012 Οι διδάσκοντες θα βρίσκονται σε συνέδριο...
21/6/2012 Εργαστήριο με συμβουλές για λύση ασκήσεων σε Prolog    
22/6/2012 Ανακεφαλαίωση της ύλης
13/7/2012 Διαγώνισμα
18/9/2012 Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

Συμπληρωματικό υλικό

 

Εξετάσεις

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εξετάσεις θα γίνουν με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας μια κόλλα Α4 με ότι πληροφορίες από την ύλη του μαθήματος θεωρείτε ότι χρειάζεστε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κόλλα να είναι χειρόγραφη (όχι φωτοτυπία) και να έχει το ονοματεπώνυμό σας σε εμφανές σημείο.

Το παραπάνω ισχύει τόσο για την κανονική όσο και για την επαναληπτική εξέταση.

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος των παλαιότερων ετών μπορείτε να βρείτε τόσο κάποιο προηγούμενο διαγώνισμα όσο και στατιστικά στοιχεία για τη βαθμολογία στα διαγωνισματα και στο μάθημα συνολικά.

Το wiki του μαθήματος περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το μαθημα και επιπλέον διαγωνίσματα παλαιότερων ετών.

 

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07.

 

Τελευταία αλλαγή: 17/5/12, 2:46.