Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.14.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2009
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

2/6/2009 Το φυλλάδιο για το δεύτερο εργαστήριο του μαθήματος είναι διαθέσιμο.
31/5/2009 Η δεύτερη άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη.
10/5/2009 Ένα φυλλάδιο με τις λύσεις για κάποιες από τις ασκήσεις του πρώτου εργαστηρίου του μαθήματος είναι διαθέσιμο.
Επίσης διαθέσιμο είναι και ένα αρχείο SML κώδικα με τις λύσεις όλων των ασκήσεων.
29/4/2009 Το φυλλάδιο για το πρώτο εργαστήριο του μαθήματος είναι διαθέσιμο.
10/4/2009 Η πρώτη άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη.
2/4/2009

Όπως ανακοινώθηκε και συμφωνήθηκε στο σημερινό μάθημα, την επόμενη Τετάρτη 8 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί μια επιπλέον διάλεξη (15-17, στην Αίθουσα 3 στα νέα κτήρια) ούτως ώστε η ύλη που χρειάζεται να παρουσιαστεί για την επίλυση της πρώτης σειράς ασκήσεων να καλυφθεί πριν την έναρξη των διακοπών του Πάσχα.
Η διάλεξη που ήταν προγραμματισμένη για τις 29/4/2009 δε θα πραγματοποιηθεί καθώς η ύλη της θα παρουσιαστεί στις 8/4/2009. Το εργαστήριο της 30/4/2009 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

23/3/2009 Ο ιστοχώρος συζήτησης και ηλεκτρονικής υποβολής των ασκήσεων του μαθήματος είναι έτοιμος. Για να τον χρησιμοποιήσετε δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό με το ονοματεπώνυμό σας (ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας) στο moodle.softlab.ntua.gr
19/3/2009

Οι διαλέξεις του μαθήματος έχουν προγραμματιστεί για

  • κάθε Τετάρτη 12:45-14:30 στα Αμφιθέατρο 3 (Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων) και
  • κάθε Πέμπτη 12:45-14:30 στο Αμφιθέατρο 4 (Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων). Προσοχή: αλλαγή αίθουσας!

Από φέτος, το μάθημα έχει και εργαστηριακό μέρος. O σκοπός των εργαστηρίων είναι να βοηθήσουν την καλύτερη κατανόηση των γλωσσών προγραμματισμού που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις, την εξοικείωση των σπουδαστών με τα περιβάλλοντα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τις ασκήσεις, και την παροχή χρήσιμων συμβουλών και εμπειριών για την επίλυση των ασκήσεων. Κάποιες από τις Πέμπτες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν για εργαστήρια (ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει έξι συνολικά εργαστήρια, δύο για κάθε σειρά ασκήσεων). Πιθανώς να υπάρξουν εργαστήρια και σε μέρες διαφορετικές από την Πέμπτη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των PC Labs της Σχολής και την εξέλιξη του εξαμήνου.

Προσοχή: Για παλιούς φοιτητές, όσον αφορά στις ασκήσεις και στη βαθμολογία, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τους φετεινούς. Δηλαδή η βαθμολογία για όλους είναι 3 βαθμοί ασκήσεις (ένας για κάθε σειρά) και 8 βαθμοί από το διαγώνισμα. Αν εξαιρέσει κανείς το βαθμό που πιάνει η κάθε άσκηση, κατά τα άλλα η παράδοση των ασκήσεων είναι προαιρετική.

 

Διαλέξεις και υλικό

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Παράδοση
25/3/2009 Eθνική εορτή
26/3/2009 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf
1/4/2009 Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf
2/4/2009 Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf
8/4/2009 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf
8/4/2009 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf
9/4/2009 Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf
29/4/2009 Η διάλεξη που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα έγινε στις 8/4/2009
30/4/2009 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML pdf
6/5/2009 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf
7/5/2009 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf
13/5/2009 Φοιτητικές εκλογές
14/5/2009 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf Άσκηση 1
20/5/2009 Εισαγωγή στη γλώσσα Java pdf pdf
21/5/2009 Διαχείριση μνήμης pdf pdf
27/5/2009 Διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα στη Java pdf pdf
28/5/2009 Πολλαπλή κληρονομικότητα και Java generics "   "
3/6/2009 Αντικειμενοστρέφεια pdf pdf
4/6/2009 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Java pdf
10/6/2009 Εξαιρέσεις (στη Java) pdf pdf
11/6/2009 Παράμετροι pdf pdf Άσκηση 2
17/6/2009 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf
18/6/2009 Θεωρητική θεμελίωση της Prolog pdf pdf Άσκηση 2
24/6/2009 Περισσότερη Prolog και παραδείγματα "   "
24/6/2009 Ανακεφαλαίωση της ύλης
25/6/2009 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog
2/7/2009 Ανακεφαλαίωση της ύλης
16/7/2009 Διαγώνισμα Άσκηση 3
??/9/2009 Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

Συμπληρωματικό υλικό

 

Ασκήσεις

 

Εξετάσεις

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εξετάσεις θα γίνουν με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας μια κόλλα Α4 με ότι πληροφορίες από την ύλη του μαθήματος θεωρείτε ότι χρειάζεστε. Απαραίτητη προυπόθεση είναι η κόλλα να έχει το ονοματεπώνυμό σας σε εμφανές σημείο.

Το παραπάνω ισχύει τόσο για την κανονική όσο και για την επαναληπτική εξέταση.

Στην ιστοσελίδα του προηγούμενου έτους μπορείτε να βρείτε τόσο κάποιο προηγούμενο διαγώνισμα όσο και κάποια στατιστικά στοιχεία για την περσινή βαθμολογία στα διαγωνισματα και στο μάθημα συνολικά.

 

Τελευταία αλλαγή: 19/3/09, 20:49.