Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.14.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2015
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

17/6/2015 Η προθεσμία υποβολής της δεύτερης σειράς ασκήσεων παρατείνεται μέχρι τις: 28/6/2015, 23:59:59. Επίσης, η εκφώνησή της έχει δύο διευκρινίσεις που φαίνονται με κίτρινο χρώμα.
5/6/2015 Τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο Prolog είναι διαθέσιμα εδώ: lab.pl, triliza.pl και εδώ zebra.pl.
31/5/2015 Η δεύτερη καθώς και η τρίτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμες. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης για τη δεύτερη σειρά είναι: 21/6/2015, 23:59:59. Για την τρίτη σειρά ασκήσεων η ημερομηνία θα ανακοινωθεί μετά από συνενόηση με τους σπουδαστές στο μάθημα της Παρασκευής 5/6/2015.
29/5/2015 Τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στο δεύτερο εργαστήριο Java, εμπλουτισμένα με σχόλια για το τι κάνουν, είναι διαθέσιμα εδώ (MakeChange) και εδώ (BFSolver).
21/5/2015 Τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στο πρώτο εργαστήριο Java, εμπλουτισμένα με σχόλια για το τι κάνουν, είναι διαθέσιμα εδώ (BruteSolver) και εδώ (DFSolver).
16/5/2015 Η προθεσμία υποβολής της πρώτης σειράς ασκήσεων παρατείνεται μέχρι τις: 20/5/2015, 23:59:59.
19/4/2015 Η πρώτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: 17/5/2015, 23:59:59.
16/3/2015 Ο ιστοχώρος συζήτησης και ηλεκτρονικής υποβολής των ασκήσεων του μαθήματος είναι έτοιμος. Για να τον χρησιμοποιήσετε δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό με το ονοματεπώνυμό σας (ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας) στο moodle.softlab.ntua.gr.
12/3/2015

Οι διαλέξεις του μαθήματος έχουν προγραμματιστεί για κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12:45-14:30 στα Αμφιθέατρα 3 και 4, αντίστοιχα (Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων).

Όπως φαίνεται και στον οδηγό σπουδών, το μάθημα έχει και εργαστηριακό μέρος. O σκοπός των εργαστηρίων, στα οποία η παρακολούθηση ναι μεν δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται, είναι να βοηθήσουν την καλύτερη κατανόηση κάποιων χαρακτηριστικών των γλωσσών προγραμματισμού που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις, την εξοικείωση των σπουδαστών με τα περιβάλλοντα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τις ασκήσεις του μαθήματος, και την παροχή χρήσιμων συμβουλών και εμπειριών για την επίλυση των ασκήσεων. Κάποιες από τις Πέμπτες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν για εργαστήρια. Πιθανώς να προγραμματιστούν εργαστήρια και σε μέρες διαφορετικές από Πέμπτες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των PC Labs της Σχολής και την εξέλιξη του εξαμήνου.

Προσοχή: Για παλιούς φοιτητές, όσον αφορά τις ασκήσεις και τη βαθμολογία, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τους φετεινούς. Δηλαδή η βαθμολογία για όλους είναι 3 βαθμοί ασκήσεις (ένας για κάθε σειρά) και 8 βαθμοί από το διαγώνισμα. Αν εξαιρέσει κανείς το βαθμό που πιάνει η κάθε άσκηση, κατά τα άλλα η παράδοση των ασκήσεων είναι προαιρετική. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια απαίτηση να γράψει κάποιος κάποιο συγκεκριμένο βαθμό στο τελικό διαγώνισμα για να περάσει το μάθημα.

 

Διαλέξεις και υλικό

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Βίντεο Κώδικας
12/3/2015 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf
13/3/2015 Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf video (2010)
19/3/2015 Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf video (2010) video (2011)
20/3/2015 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf
26/3/2015 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML pdf
27/3/2015 Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf video (2010)
2/4/2015 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf
3/4/2015 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf video(2010)
23/4/2015 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf video(2010)
24/4/2015 Εισαγωγή στη γλώσσα Java pdf pdf video(2010)  
30/4/2015 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε ML    
1/5/2015 Πρωτομαγιά
7/5/2015 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf video(2010)
8/5/2015 Διαχείριση μνήμης pdf pdf video(2010)
14/5/2015 Διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα στη Java pdf pdf video(2010)
15/5/2015 Αντικειμενοστρέφεια pdf pdf video(2010)
21/5/2015 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Java pdf BruteSolver+DFSolver
22/5/2015 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf video(2010)
28/5/2015 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java MakeChange+BFSolver
29/5/2015 Εξαιρέσεις (στη Java) pdf pdf video(2010)
4/6/2015 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog pdf lab.pl+triliza.pl+zebra.pl
5/6/2015 Περισσότερη Prolog pdf pdf video(2010)
11/6/2015 Πέρασμα παραμέτρων pdf pdf video(2010)
12/6/2015 Ανακεφαλαίωση της ύλης
29/6/2015 Εξέταση του μαθήματος

 

Συμπληρωματικό υλικό

 

Εξετάσεις

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εξετάσεις θα γίνουν με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας μια κόλλα Α4 με ότι πληροφορίες από την ύλη του μαθήματος θεωρείτε ότι χρειάζεστε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κόλλα να είναι χειρόγραφη (όχι φωτοτυπία) και να έχει το ονοματεπώνυμό σας σε εμφανές σημείο.

Το παραπάνω ισχύει τόσο για την κανονική όσο και για την επαναληπτική εξέταση.

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος των παλαιότερων ετών μπορείτε να βρείτε τόσο κάποιο προηγούμενο διαγώνισμα όσο και στατιστικά στοιχεία για τη βαθμολογία στα διαγωνισματα και στο μάθημα συνολικά.

Το wiki του μαθήματος περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το μαθημα και επιπλέον διαγωνίσματα παλαιότερων ετών.

 

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07.

 

Τελευταία αλλαγή: 11/5/15, 22:20.