Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.14.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2017
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

6/4/2018 Η βαθμολογία της "επί πτυχίω" εξέτασης είναι διαθέσιμη.
17/11/2017 Η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη από το σύνδεσμο που έχει ανακοινωθεί στο moodle.
5/8/2017 Η βαθμολογία της κανονικής εξέτασης είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη από το σύνδεσμο που έχει ανακοινωθεί στο moodle.
2/8/2017 Η βαθμολογία των δύο πρώτων σειρών ασκήσεων είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη από το σύνδεσμο που έχει ανακοινωθεί στο moodle.
26/7/2017 Οι βαθμοί όσων ζήτησαν να βαθμολογηθούν τον Ιούλιο είναι διαθέσιμοι και προσβάσιμοι από το σύνδεσμο που έχει ανακοινωθεί στο moodle.
14/6/2017 Η προθεσμία υποβολής της δεύτερης σειράς ασκήσεων του μαθήματος παρατείνεται μέχρι τις 23/7/2017, 23:59:59, η οποία είναι και η (πρώτη) καταληκτική προθεσμία υποβολής της τρίτης σειράς.
13/6/2017 Η τρίτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: 23/7/2017, 23:59:59 (αν θέλετε βαθμό μέσα στον Ιούλιο) ή 20/8/2017, 23:59:59 (αν δεν θέλετε). Στην πρώτη περίπτωση, πρέπει επιπλέον να στείλετε e-mail στον διδάσκοντα μέχρι αυτή την ημερομηνία.
19/5/2017 Η δεύτερη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: 18/6/2017, 23:59:59.
19/5/2017 Το μάθημα της Παρασκευής 26/5 δεν θα γίνει και θα συμπληρωθεί στο τέλος του εξαμήνου. Αντ' αυτού, την ώρα του μαθήματος (12:30) στην αίθουσα τελετών του Κτ. Διοίκησης έχει προγραμματιστεί ομιλία του Χρήστου Παπαδημητρίου.
7/4/2017 Η πρώτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: 7/5/2017, 23:59:59.
2/3/2017 Ο ιστοχώρος συζήτησης και ηλεκτρονικής υποβολής των ασκήσεων του μαθήματος είναι έτοιμος. Για να τον χρησιμοποιήσετε δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό με το ονοματεπώνυμό σας (ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας) στο moodle.softlab.ntua.gr για να εγγραφείτε στο moodle της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς.
2/3/2017

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Έχουν προγραμματιστεί για κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12:45-14:30 στο Αμφιθέατρo 2 του Νέου Κτιρια Ηλεκτρολόγων.

Όπως φαίνεται και στον οδηγό σπουδών, το μάθημα έχει και εργαστηριακό μέρος. O σκοπός των εργαστηρίων, στα οποία η παρακολούθηση ναι μεν δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται, είναι να βοηθήσουν την καλύτερη κατανόηση κάποιων χαρακτηριστικών των γλωσσών προγραμματισμού που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις, την εξοικείωση των σπουδαστών με τα περιβάλλοντα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τις ασκήσεις του μαθήματος, και την παροχή χρήσιμων συμβουλών και εμπειριών για την επίλυση των ασκήσεων. Κάποιες από τις Πέμπτες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν για εργαστήρια. Πιθανώς να προγραμματιστούν εργαστήρια και σε μέρες διαφορετικές από Πέμπτες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των PC Labs της Σχολής και την εξέλιξη του εξαμήνου.

Προσοχή: Για παλιούς φοιτητές, όσον αφορά τις ασκήσεις και τη βαθμολογία, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τους φετεινούς. Δηλαδή η βαθμολογία για όλους είναι 3 βαθμοί ασκήσεις (ένας για κάθε σειρά) και 8 βαθμοί από την τελική εξέταση. Αν εξαιρέσει κανείς το βαθμό που πιάνει η κάθε άσκηση, κατά τα άλλα η παράδοση των ασκήσεων είναι προαιρετική. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια απαίτηση να γράψει κάποιος κάποιο συγκεκριμένο βαθμό στην τελική εξέταση για να περάσει το μάθημα.

 

Διαλέξεις και υλικό

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Βίντεο Κώδικας
2/3/2017 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf
3/3/2017 Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf video (2010)
9/3/2017 Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf video (2010) video (2011)
10/3/2017 Η διάλεξη δεν έγινε λόγω μη προσέλευσης σπουδαστών
16/3/2017 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf
17/3/2017 Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf video (2010)
23/3/2017 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML pdf lab1.sml
24/3/2017 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf
30/3/2017 Η διάλεξη δεν έγινε λόγω μη προσέλευσης σπουδαστών
31/3/2017 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf video(2010)
6/4/2017 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε ML     lab2.sml
7/4/2017 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf video(2010)
27/4/2017 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf video(2010)
28/4/2017 Εισαγωγή στη γλώσσα Java pdf pdf video(2010)
4/5/2017 Διαχείριση μνήμης pdf pdf video(2010)
5/5/2017 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Java pdf Skitrip.java
11/5/2017 Διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα στη Java pdf pdf video(2010)
12/5/2017 Αντικειμενοστρέφεια pdf pdf video(2010)
18/5/2017 Εξαιρέσεις (στη Java) pdf pdf video(2010)
19/5/2017 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java     anagrams.tgz
25/5/2017 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf video(2010)
26/5/2017 Το μάθημα δεν έγινε λόγω της ομιλίας του Χ. Παπαδημητρίου
1/6/2017 Περισσότερη Prolog pdf pdf video(2010)
2/6/2017 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog     goat.pl, anagrams.pl
8/6/2017 Ακόμη περισσότερη Prolog διαφάνειες της 1/6
9/6/2017 Παράμετροι pdf pdf video(2010)
15/6/2017 Ανακεφαλαίωση της ύλης
19/6/2017 Εξέταση του μαθήματος (12:00–15:00)

 

Συμπληρωματικό υλικό

 

Εξετάσεις

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εξετάσεις θα γίνουν με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας μια κόλλα Α4 με ότι πληροφορίες από την ύλη του μαθήματος θεωρείτε ότι χρειάζεστε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κόλλα να είναι χειρόγραφη (όχι φωτοτυπία) και να έχει το ονοματεπώνυμό σας σε εμφανές σημείο.

Το παραπάνω ισχύει τόσο για την κανονική όσο και για την επαναληπτική εξέταση.

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος των παλαιότερων ετών μπορείτε να βρείτε τόσο κάποιο προηγούμενο διαγώνισμα όσο και στατιστικά στοιχεία για τη βαθμολογία στα διαγωνισματα και στο μάθημα συνολικά.

Το wiki του μαθήματος περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το μαθημα και επιπλέον διαγωνίσματα παλαιότερων ετών.

 

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07.

 

Τελευταία αλλαγή: 18/05/2021, 22:30 UTC.