Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.14.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2011
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

20/7/2011 Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης της δεύτερης και της τρίτης άσκησης του μαθήματος είναι Δευτέρα 29/8/2011, 14:30 17:30. Έχει ανακοινωθεί και μια μικρή απλοποίηση του προβλήματος Mama Mia: όλοι οι αριθμοί εισόδου είναι θετικοί ακέραιοι.
20/7/2011 Τα αποτελέσματα της κανονικής εξέτασης και η βαθμολογία της πρώτης άσκησης του μαθήματος είναι διαθέσιμη στο moodle.
26/6/2011 Η τρίτη άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης για όσους θέλουν βαθμό τον Ιούλιο: 18/7/2011, 12:30.
3/6/2011 Η δεύτερη άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης για όσους θέλουν βαθμό τον Ιούλιο: 16/7/2011, 12:30.
10/5/2011 Λόγω της αναστολής των Ακαδημαϊκών λειτουργιών του ΕΜΠ μεταξύ 11:00 και 15:00 την Πέμπτη 12/5/2011, η προγραμματισμένη διάλεξη του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί 17:15-19:00 την ίδια μέρα στο Αμφιθέατρο 2.
20/4/2011 Η πρώτη άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: 13/5/2011 18/5/2011, 12:30.
15/3/2011 Ο ιστοχώρος συζήτησης και ηλεκτρονικής υποβολής των ασκήσεων του μαθήματος είναι έτοιμος. Για να τον χρησιμοποιήσετε δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό με το ονοματεπώνυμό σας (ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας) στο moodle.softlab.ntua.gr.
8/3/2011

Οι διαλέξεις του μαθήματος έχουν προγραμματιστεί για κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12:45-14:30 στα Αμφιθέατρα 3 και 4, αντίστοιχα (Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων).

Όπως φαίνεται και στον οδηγό σπουδών, το μάθημα έχει και εργαστηριακό μέρος. O σκοπός των εργαστηρίων, στα οποία η παρακολούθηση ναι μεν δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται, είναι να βοηθήσουν την καλύτερη κατανόηση κάποιων χαρακτηριστικών των γλωσσών προγραμματισμού που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις, την εξοικείωση των σπουδαστών με τα περιβάλλοντα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τις ασκήσεις του μαθήματος, και την παροχή χρήσιμων συμβουλών και εμπειριών για την επίλυση των ασκήσεων. Κάποιες από τις Πέμπτες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν για εργαστήρια. Πιθανώς να προγραμματιστούν εργαστήρια και σε μέρες διαφορετικές από Πέμπτες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των PC Labs της Σχολής και την εξέλιξη του εξαμήνου.

Προσοχή: Για παλιούς φοιτητές, όσον αφορά τις ασκήσεις και τη βαθμολογία, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τους φετεινούς. Δηλαδή η βαθμολογία για όλους είναι 3 βαθμοί ασκήσεις (ένας για κάθε σειρά) και 8 βαθμοί από το διαγώνισμα. Αν εξαιρέσει κανείς το βαθμό που πιάνει η κάθε άσκηση, κατά τα άλλα η παράδοση των ασκήσεων είναι προαιρετική. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια απαίτηση να γράψει κάποιος κάποιο συγκεκριμένο βαθμό στο τελικό διαγώνισμα για να περάσει το μάθημα.

 

Διαλέξεις και υλικό

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Βίντεο Παράδοση
10/3/2011 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf
11/3/2011 Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf video (2010)
17/3/2011 Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf video (2010) video (2011)
18/3/2011 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf
24/3/2011 Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf video (2010)
25/3/2011 Eθνική εορτή
31/3/2011 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf
1/4/2011 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf video(2010)
7/4/2011 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML pdf
8/4/2011 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf video(2010)
14/4/2011 Εργαστήριο με λύση ασκήσεων προηγούμενων ετών σε ML    
15/4/2011 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf video(2010)  
5/5/2011 Εισαγωγή στη γλώσσα Java pdf pdf video(2010)
6/5/2011 Διαχείριση μνήμης pdf pdf video(2010)
12/5/2011 Διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα στη Java pdf pdf video(2010)
13/5/2011 Java generics και Αντικειμενοστρέφεια pdf pdf video(2010) Άσκηση 1 (18/5)
19/5/2011 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Java pdf
20/5/2011 Εξαιρέσεις (στη Java) pdf pdf video(2010)
26/5/2011 Εργαστήριο με συμβουλές για λύση ασκήσεων σε Java    
27/5/2011 Πέρασμα παραμέτρων pdf pdf video(2010)
2/6/2011 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf video(2010)
3/6/2011 Περισσότερη Prolog και παραδείγματα pdf pdf video(2010)
9/6/2011 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog
10/6/2011 Περισσότερη Prolog και παραδείγματα "   "
16/6/2011 Ανακεφαλαίωση της ύλης
17/6/2011 Εργαστήριο με συμβουλές για λύση ασκήσεων σε Prolog    
8/7/2011 Διαγώνισμα
20/9/2011 Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

Συμπληρωματικό υλικό

 

Ασκήσεις

 

Εξετάσεις

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εξετάσεις θα γίνουν με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας μια κόλλα Α4 με ότι πληροφορίες από την ύλη του μαθήματος θεωρείτε ότι χρειάζεστε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κόλλα να είναι χειρόγραφη (όχι φωτοτυπία) και να έχει το ονοματεπώνυμό σας σε εμφανές σημείο.

Το παραπάνω ισχύει τόσο για την κανονική όσο και για την επαναληπτική εξέταση.

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος από το 2009 μπορείτε να βρείτε τόσο κάποιο προηγούμενο διαγώνισμα όσο και στατιστικά στοιχεία για τη βαθμολογία του 2008 και τη βαθμολογία του 2009 στα διαγωνισματα και στο μάθημα συνολικά.

Το wiki του μαθήματος περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το μαθημα και επιπλέον διαγωνίσματα παλαιότερων ετών.

 

Τελευταία αλλαγή: 15/3/12, 18:30.