Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.14.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2018
Διδάσκων:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

26/12/2018 Η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη από το σύνδεσμο που έχει ανακοινωθεί στο moodle.
5/8/2017 Η βαθμολογία των ασκήσεων και της κανονικής εξέτασης είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη από το σύνδεσμο που έχει ανακοινωθεί στο moodle. (Λείπουν οι βαθμοί της τρίτης άσκησης και οι τελικοί βαθμοί για όσους ζήτησαν παράταση μέχρι 19/8.)
2/5/2018 Η τρίτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: 10/6/2018, 23:59:59.
24/4/2018 Η δεύτερη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: 20/5/2018, 23:59:59.
19/3/2018 Η πρώτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: 15/4/2018, 23:59:59.
21/2/2018 Ο ιστοχώρος συζήτησης και ηλεκτρονικής υποβολής των ασκήσεων του μαθήματος είναι έτοιμος. Για να τον χρησιμοποιήσετε δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό με το ονοματεπώνυμό σας (ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας) στο moodle.softlab.ntua.gr για να εγγραφείτε στο moodle της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς.
21/2/2018

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Έχουν προγραμματιστεί για κάθε Τετάρτη 15:15-17:00 και Πέμπτη 8:45-10:30 στο Αμφιθέατρo 1 του Νέου Κτιρια Ηλεκτρολόγων.

Όπως φαίνεται και στον οδηγό σπουδών, το μάθημα έχει και εργαστηριακό μέρος. O σκοπός των εργαστηρίων, στα οποία η παρακολούθηση ναι μεν δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται, είναι να βοηθήσουν την καλύτερη κατανόηση κάποιων χαρακτηριστικών των γλωσσών προγραμματισμού που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις, την εξοικείωση των σπουδαστών με τα περιβάλλοντα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τις ασκήσεις του μαθήματος, και την παροχή χρήσιμων συμβουλών και εμπειριών για την επίλυση των ασκήσεων. Κάποιες από τις Πέμπτες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν για εργαστήρια. Πιθανώς να προγραμματιστούν εργαστήρια και σε μέρες διαφορετικές από Πέμπτες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των PC Labs της Σχολής και την εξέλιξη του εξαμήνου.

Προσοχή: Για παλιούς φοιτητές, όσον αφορά τις ασκήσεις και τη βαθμολογία, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τους φετεινούς. Δηλαδή η βαθμολογία για όλους είναι 3 βαθμοί ασκήσεις (ένας για κάθε σειρά) και 8 βαθμοί από την τελική εξέταση. Αν εξαιρέσει κανείς το βαθμό που πιάνει η κάθε άσκηση, κατά τα άλλα η παράδοση των ασκήσεων είναι προαιρετική. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια απαίτηση να γράψει κάποιος κάποιο συγκεκριμένο βαθμό στην τελική εξέταση για να περάσει το μάθημα.

 

Διαλέξεις και υλικό

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Βίντεο Κώδικας
22/2/2018 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf
23/2/2018 Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf video (2010)
28/2/2018 Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf video (2010) video (2011)
1/3/2018 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf
7/3/2018 Η διάλεξη δεν έγινε λόγω μη προσέλευσης σπουδαστών
8/3/2018 Η διάλεξη δεν έγινε λόγω μη προσέλευσης σπουδαστών
14/3/2018 Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf video (2010)
15/3/2018 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML pdf lab1.sml
21/3/2018 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf
22/3/2018 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε ML     lab2.sml
28/3/2018 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf video(2010)
29/3/2018 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf video(2010)
18/4/2018 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf video(2010)
19/4/2018 Εισαγωγή στη γλώσσα Java pdf pdf video(2010)
25/4/2018 Διαχείριση μνήμης pdf pdf video(2010)
26/4/2018 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Java pdf
2/5/2018 Διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα στη Java pdf pdf video(2010)
3/5/2018 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java     anagrams.tgz
9/5/2018 Εξαιρέσεις (στη Java) pdf pdf video(2010)
10/5/2018 Εισαγωγικό εργαστήριο στην Python pdf  
16/5/2018 Το μάθημα δεν έγινε λόγω των φοιτητικών εκλογών
17/5/2018 Εργαστήριο με περισσότερη Python υλικό της 10/5
23/5/2018 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf video(2010)
24/5/2018 Περισσότερη Prolog pdf pdf video(2010)
30/5/2018 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog pdf   goat.pl, triliza.pl, queens.pl
31/5/2018 Ακόμη περισσότερη Prolog διαφάνειες της 24/5
6/6/2018 Παράμετροι pdf pdf video(2010)
7/6/2018 Ανακεφαλαίωση της ύλης
29/6/2018 Εξέταση του μαθήματος (8:30–12:00)

 

Συμπληρωματικό υλικό

 

Εξετάσεις

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εξετάσεις θα γίνουν με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας μια κόλλα Α4 με ότι πληροφορίες από την ύλη του μαθήματος θεωρείτε ότι χρειάζεστε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κόλλα να είναι χειρόγραφη (όχι εκτυπωμένη ή φωτοτυπία) και να έχει το ονοματεπώνυμό σας σε εμφανές σημείο.

Το παραπάνω ισχύει τόσο για την κανονική όσο και για την επαναληπτική εξέταση.

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος των παλαιότερων ετών μπορείτε να βρείτε τόσο κάποιο προηγούμενο διαγώνισμα όσο και στατιστικά στοιχεία για τη βαθμολογία στα διαγωνισματα και στο μάθημα συνολικά.

Το wiki του μαθήματος περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το μαθημα και επιπλέον διαγωνίσματα παλαιότερων ετών.

 

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07.

 

Τελευταία αλλαγή: 18/05/2021, 22:30 UTC.