Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.14.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2008
Διδάσκων:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487

 

Ανακοινώσεις

27/3/2008

Ο ιστοχώρος συζήτησης του μαθήματος είναι έτοιμος. Για να τον χρησιμοποιήσετε, δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό με το ονοματεπώνυμό σας (ή χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας) στο moodle.softlab.ntua.gr

27/3/2008

Προσοχή: Για παλιούς φοιτητές, όσον αφορά στις ασκήσεις και στη βαθμολογία, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τους φετεινούς. Δηλαδή η βαθμολογία και για αυτούς είναι 3 βαθμοί ασκήσεις και 8 βαθμοί από το διαγώνισμα.

20/3/2008

Οι διαφάνειες της πρώτης διάλεξης ενημερώθηκαν με 3 επιπλέον διαφάνεις με προτεινόμενα βιβλία για τις γλώσσες προγραμματισμού (ML, Java, και Prolog) που θα εξετάσουμε.

19/3/2008

Το μάθημα δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κλειστών κτηρίων και περιορισμένης προσέλευσης φοιτητών.

16/3/2008

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής, οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται κάθε Τετάρτη 12:45-14:30 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρο 3 και κάθε Πέμπτη 12:45-14:30 στο Αμφιθέατρο Φυσικής (κτήριο Φυσικής, απέναντι από το Κτήριο Διοίκησης).

 

Διαλέξεις και υλικό

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Παράδοση
19/3/2008 Το μάθημα δεν έγινε λόγω κινητοποιήσεων
20/3/2008 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf
26/3/2008 Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf
27/3/2008 Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf
2/4/2008 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf
3/4/2008 Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf
9/4/2008 Φοιτητικές εκλογές
10/4/2008 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf
16/4/2008 Φροντιστηριακό μάθημα στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML
17/4/2008 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf
7/5/2008 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf
8/5/2008 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf
14/5/2008 Εισαγωγή στη γλώσσα Java pdf pdf Άσκηση 1
15/5/2008 Διαχείριση μνήμης pdf pdf
21/5/2008 Το μάθημα δεν έγινε διότι συγκεκριμένη ομάδα φοιτητών δεν το επέτρεψε
22/5/2008 Διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα στη Java pdf pdf
28/5/2008 Πολλαπλή κληρονομικότητα και Java generics "   "
29/5/2008 Αντικειμενοστρέφεια pdf pdf
3/6/2008 Εξαιρέσεις (στη Java) pdf pdf
4/6/2008 Παράμετροι pdf pdf
5/6/2008 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf
18/6/2008 Θεωρητική θεμελίωση της Prolog pdf pdf Άσκηση 2
19/6/2008 Περισσότερη Prolog και παραδείγματα "   "
25/6/2008 Φροντιστηριακό μάθημα στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog
26/6/2008 Ανακεφαλαίωση της ύλης
10/7/2008 Διαγώνισμα Άσκηση 3
??/9/2008 Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

Συμπληρωματικό υλικό

 

Ασκήσεις

 

Εξετάσεις

Όπως και πέρυσι, οι εξετάσεις θα γίνουν με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας μια κόλλα Α4 με ότι πληροφορίες από την ύλη του μαθήματος θεωρείτε ότι χρειάζεστε. Απαραίτητη προυπόθεση είναι η κόλλα να έχει το ονοματεπώνυμό σας σε εμφανές σημείο.

Το παραπάνω ισχύει τόσο για την κανονική όσο και για την επαναληπτική εξέταση.

Στην ιστοσελίδα του προηγούμενου έτους μπορείτε να βρείτε τόσο το διαγώνισμα της περυσινής κανονικής εξέτασης όσο και στατιστικά στοιχεία για τη βαθμολογία στα διαγωνισματα και στο μάθημα συνολικά.

 

Τελευταία αλλαγή: 27/3/08, 16:19.