Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

https://courses.softlab.ntua.gr/pl2/

Η βιβλιογραφία αυτή θα συμπληρώνεται και θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 

Γλώσσες συναρτησιακού προγραμματισμού

Haskell

http://www.haskell.org/

[Huda00a]   P. Hudak, The Haskell School of Expression: Learning Functional Programming through Multimedia, Cambridge University Press, 2000.
[Huda00b]   P. Hudak, J. Peterson and J. Fasel, "A Gentle Introduction to Haskell", version 98, June 2000.
Available online from: http://www.haskell.org/tutorial/.
[Thom99]    S. Thompson, Haskell: The Craft of Functional Programming, 2nd edition, Addison-Wesley, 1999.

OCaml

http://www.ocaml.org/

[Chai00]   

E. Chailloux, P. Manoury and B. Pagano, Developing Applications with Objective Caml, O' Reilly and Associates, 2000.
Available online from: http://caml.inria.fr/oreilly-book/.

[Hick02]   J. Hickey, Introduction to the Objective Caml Programming Language, course notes, 2002.
Available online from: http://www.cs.caltech.edu/courses/cs134/cs134b/book.pdf.

Clean

http://www.cs.ru.nl/~clean/

[dMas01]    P. de Mast et al., Functional Programming in Clean, 2001.
Available online from: http://www.cs.ru.nl/~clean/contents/Clean_Book/clean_book.html.

 

Μαθηματική λογική

[Ryan92]    M. Ryan and M. Sadler, "Valuation Systems and Consequence Relations", in Handbook of Logic in Computer Science, S. Abramsky, D.M. Gabbay and T.S.E. Maibaum, editors, vol. 1: Mathematical Structures, pp. 1-78, Oxford Science Publications, 1992.

Λάμβδα λογισμός και παρεμφερή συστήματα

[Bare92]    H.P. Barendregt, "Lambda Calculi with Types", in Handbook of Logic in Computer Science, S. Abramsky, D.M. Gabbay and T.S.E. Maibaum, editors, vol. 2: Computational Structures, pp. 118-309, Oxford Science Publications, 1992.

Συστήματα τύπων

[Mitc90]    J.C. Mitchell, "Type Systems for Programming Languages ", in Handbook of Theoretical Computer Science, J. van Leeuwen, editor, vol. B: Formal Models and Semantics, ch. 8, pp. 365-458, Elsevier Science Publishers, 1990.
[Pier02]   B. C. Pierce, Types and Programming Languages, MIT Press, 2002.
Τμήμα του βιβλίου (ps.gz, 460KB) διατίθεται online για εκπαιδευτικό σκοπό μόνο στους σπουδαστές του ΕΜΠ που παρακολουθούν το μάθημα.

Θεωρία πεδίων

[Gunt90]    C.A. Gunter and D.S. Scott, "Semantic Domains ", in Handbook of Theoretical Computer Science, J. van Leeuwen, editor, vol. B: Formal Models and Semantics, ch. 12, pp. 633-674, Elsevier Science Publishers, 1990.

 

Τελευταία αλλαγή: 31/10/06, 19:50.