Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

https://courses.softlab.ntua.gr/pl2/

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 9ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.3320.9

Εξάμηνο: Χειμερινό 2020
Διδάσκων:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Moodle, MS Teams, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 7/10 | 14/10 | 21/10 | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 16/12 | 23/12 | 13/1

 

Ανακοινώσεις

29/9/2021

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, το μάθημα δε θα διδαχθεί.

16/12/2020

Την Τετάρτη 23/12 θα γίνει το τελευταίο μάθημα της (ημερολογιακής) χρονιάς. Θα ακολουθήσει άλλο ένα την Τετάρτη 13/1, την τελευταία βδομάδα του εξαμήνου.

7/10/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνδεθείτε στο συνεργατικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (Moodle) με τους κωδικούς σας του ΕΜΠ και εγγραφείτε στο μάθημα Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ. Προσέξτε ότι το σύστημα αυτό είναι διαφορετικό από το Moodle που χρησιμοποιήθηκε τις προηγούμενες χρονιές (παλιό Moodle), το οποίο ίσως θα θέλατε επίσης να συμβουλεύεστε.

7/10/2020

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Θα διεξάγονται Τετάρτη, ώρα 11:45-14:30. Κάποιες από τις διαλέξεις θα δοθούν από τον Κωστή Σαγώνα που για τυπικούς λόγους δεν είναι επίσημα διδάσκων του μαθήματος.

Λόγω των περιορισμών εξαιτίας του COVID-19, οι διαλέξεις θα γίνονται online μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι, ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης και χρήσης. Ο κωδικός του MS Teams για σύνδεση με το μάθημα είναι: ezu0g4i

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις πρέπει να παραδοθούν στους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συνεργατικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης Moodle. Η προθεσμία παράδοσης θα τηρείται αυστηρά. Έχετε δικαίωμα να καθυστερήσετε το πολύ μία άσκηση.

Αριθμός
Αντικείμενο
Προθεσμία παράδοσης
Εκφώνηση
Επιπλέον υλικό
1 Haskell για ενεργειακούς 29/11/2020  PDF  
2 Περιγράμματα και δέντρα Fibonacci 29/11/2020  PDF Υπόδειγμα προς συμπλήρωση.
3 Erlang για ραλλίστες 10/1/2021  PDF rallyomatic.beam
4 Erlang και property-based testing 10/1/2021  PDF vectors.beam
5 Παραλληλισμός σε Erlang ή Haskell 10/1/2021  PDF reverse_grader.beam ή reverse_hash.hs
6 Συστήματα τύπων 10/1/2021  PDF
7 Εξαγωγή τύπων 14/3/2021  PDF Διάβασμα της εισόδου, σε Haskell.
8 Αξιωματική σημασιολογία 14/3/2021  PDF
9 Εικονικές μηχανές και συλλογή σκουπιδιών 14/3/2021  PDF
10 Γλώσσες σεναρίων 14/3/2021  PDF
11 Στατική ανάλυση 14/3/2021  PDF

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 7/10/2020

Παράδοση 14/10/2020

Παράδοση 21/10/2020

Παράδοση 4/11/2020

Παράδοση 11/11/2020

Παράδοση 18/11/2020

Παράδοση 25/11/2020

Παράδοση 2/12/2020

Παράδοση 9/12/2020

Παράδοση 16/12/2020

Παράδοση 23/12/2020

Παράδοση 13/1/2021

 

Τελευταία αλλαγή: 13/10/2020, 11:08 UTC.