Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Μεταγλωττιστές

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 8ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.40.8

Εξάμηνο: Εαρινό 2008
Διδάσκων:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

10/9/2008

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της γραπτής επαναληπτικής εξέτασης (Σεπτεμβρίου) και η πρώτη έκδοση της βαθμολογίας των εργασιών. Οι τελικοί βαθμοί κατατίθενται στη γραμματεία ως βαθμοί Ιουνίου. Όσες ομάδες δεν έχουν παραδώσει την εργασία τους, ή πρόκειται να κάνουν διορθώσεις ή βελτιώσεις, θα συμπεριληφθούν στην κατάσταση βαθμολογίας Σεπτεμβρίου.

22/7/2008

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της γραπτής τελικής εξέτασης (Ιουνίου). Η τελική βαθμολόγηση των εργασιών, και κατά συνέπεια η αποστολή των βαθμών στη γραμματεία θα γίνει το Σεπτέμβριο, καθώς όλες σχεδόν οι ομάδες δεν έχουν παραδώσει την εργασία τους. Για τους σπουδαστές που θα έχουν συμμετάσχει και στις δύο γραπτές τελικές εξετάσεις (Ιουνίου και Σεπτεμβρίου) προφανώς θα μετρήσει ο μεγαλύτερος βαθμός.

9/4/2008

Την Πέμπτη 10/4, ώρα 10:45-12:30, θα γίνει έκτακτο μάθημα στην Αίθουσα 01 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων. Την εβδομάδα από 14/4 έως 18/4 δε θα γίνει μάθημα, λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό.

8/4/2008

Οι παραδόσεις στο εργαστήριο του μαθήματος θα γίνονται στο εξής κάθε Τρίτη, ώρα 19:00-21:00, στην Αίθουσα 03 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

26/3/2008

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφείτε στο Moodle και δηλώστε τη διαθεσιμότητά σας για την πιθανή μεταφορά των διώρων του εργαστηρίου και της θεωρίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το μήνυμα το αργότερο μέχρι τις 31/3, ώρα 8:00.

17/3/2008

Το μάθημα της Τετάρτης 19/3 δεν έγινε, λόγω απεργίας του διδάσκοντα.

17/3/2008 Το μάθημα θα αρχίσει με την πρώτη παράδοση εργαστηρίου την Τρίτη 18/3, ώρα 18:00-20:00, στο Αμφιθέατρο Ηλεκτρολόγων.

 

Υλικό

Γενικά

Εργασία

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Μη βιαστείτε να εκτυπώσετε όλες τις διαφάνειες! Θα αλλάζουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος.

Επιπλέον διαφάνειες:

Παλαιότερα έτη

 

Διαλέξεις

Εργαστήριο 18/3/2008

Παράδοση 26/3/2008

Εργαστήριο 1/4/2008

Παράδοση 2/4/2008

Εργαστήριο 8/4/2008

Παράδοση 10/4/2008

Εργαστήριο 6/5/2008

Παράδοση 7/5/2008

Εργαστήριο 13/5/2008

Παράδοση 14/5/2008

Εργαστήριο 20/5/2008

Παράδοση 21/5/2008

Εργαστήριο 27/5/2008

Παράδοση 28/5/2008

Εργαστήριο 3/6/2008

Παράδοση 4/6/2008

Παράδοση 11/6/2008

Εργαστήριο 17/6/2008

 

Τελευταία αλλαγή: 11/9/08, 16:17.