Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Μεταγλωττιστές

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 8ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.40.8

Εξάμηνο: Εαρινό 2005
Διδάσκων:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

14/11/2005

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος κατατέθηκε στη γραμματεία. Θα δοθεί συμπληρωματική κατάσταση με όσους έχουν καθυστερήσει την παράδοση της εργασίας.

13/10/2005

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της επαναληπτικής γραπτής εξέτασης (Σεπτεμβρίου). Όλοι οι σπουδαστές παρακαλούνται να παραδώσουν τις εργασίες τους το συντομότερο δυνατό για να υπολογιστεί η τελική τους βαθμολογία.

27/7/2005

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της γραπτής τελικής εξέτασης. Η τελική βαθμολόγηση των εργασιών, και κατά συνέπεια η αποστολή των βαθμών στη γραμματεία θα γίνει το Σεπτέμβριο, καθώς όλες σχεδόν οι ομάδες δεν έχουν παραδώσει την εργασία τους. Για τους σπουδαστές που θα έχουν συμμετάσχει και στις δύο γραπτές τελικές εξετάσεις (Ιουνίου και Σεπτεμβρίου) προφανώς θα μετρήσει ο μεγαλύτερος βαθμός.

13/7/2005

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σπουδαστές που παρακολούθησαν το μάθημα παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, που αποσκοπεί στη μελλοντική βελτίωση του μαθήματος. Μπορείτε εναλλακτικά (i) να το προμηθευτείτε σε έντυπη μορφή από το Εργαστήριο Λογισμικού ή να το εκτυπώσετε (PDF, 240ΚΒ), να το συμπληρώσετε και να το ρίξετε στη γραμματοθυρίδα του διδάσκοντα, ή κάτω από την πόρτα του γραφείου του, ή (ii) να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά (ZIP, 19KB, περιέχει αρχείο Microsoft Word) και να το στείλετε με e-mail στο διδάσκοντα.

Παλαιότερες ανακοινώσεις

 

Υλικό

Γενικά

Εργασία

Διαφάνειες

Παλαιότερα έτη

 

Διαλέξεις

Παράδοση 23/2/2005

Διαφάνειες: 1 έως 10

Παράδοση 2/3/2005

Διαφάνειες: 11 έως 33

Παράδοση 8/3/2005

Διαφάνειες: 33 έως 38

Παράδοση 16/3/2005

Διαφάνειες: 39 έως 61

Παράδοση 22/3/2005

Διαφάνειες: 56 έως 72 και 81 έως 87

Παράδοση 6/4/2005

Διαφάνειες: 88 έως 96

Παράδοση 12/4/2005

Διαφάνειες: 97 έως 105

Παράδοση 20/4/2005

Διαφάνειες: 106 έως 142

Παράδοση 1/6/2005

Διαφάνειες: 143 έως 184

Παράδοση 8/6/2005

Διαφάνειες: 73 έως 80 και 185 έως 202

 

Τελευταία αλλαγή: 10/3/06, 20:11.