Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Μεταγλωττιστές

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 8ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.40.8

Εξάμηνο: Εαρινό 2004
Διδάσκων:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

Ανακοινώσεις

12/19/2004

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της γραπτής επαναληπτικής εξέτασης. Η βαθμολόγηση των εργασιών θα ολοκληρωθεί εντός των ημερών.

10/9/2004

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες ομάδες δεν έχουν ακόμα παραδώσει την εργασία τους πρέπει να την παραδώσουν μέχρι τη Δευτέρα 11/10. Για καθυστερημένη παράδοση κατ' εξαίρεση, επικοινωνήστε οπωσδήποτε με το διδάσκοντα.

14/7/2004

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της γραπτής τελικής εξέτασης. Η βαθμολόγηση των εργασιών, και κατά συνέπεια η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου, θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 23/7. Όσες ομάδες δεν έχουν ακόμα παραδώσει την εργασία τους και θέλουν να λάβουν βαθμό στην κανονική περίοδο (Ιούνιος 2004) πρέπει να την παραδώσουν μέχρι την Τετάρτη 21/7.

26/5/2004

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι το τέλος του εξαμήνου, οι διαλέξεις του μαθήματος στο εξής θα είναι τρίωρες και διεξάγονται κάθε Τετάρτη, ώρα 11:45-14:30, στην Αίθουσα 0.1.15 του Κτιρίου Ηλεκτρολόγων. Αυτό γίνεται προκειμένου να αναπληρωθούν οι διαλέξεις που δεν πραγματοποιήθηκαν χωρίς να χρειαστούν επιπλέον διαλέξεις.

26/5/2004

Η σημερινή διάλεξη δεν έγινε λόγω της συνέλευσης του συλλόγου σπουδαστών.

12/5/2004

Η σημερινή διάλεξη δεν έγινε λόγω των φοιτητικών εκλογών.

30/3/2004

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατόπιν της σημερινής απόφασης του συλλόγου σπουδαστών, η διάλεξη της 31/3 του μαθήματος δε θα γίνει. Ενδέχεται να χρειαστεί στο μέλλον να αναπληρωθεί αυτή η διάλεξη εκτός προγράμματος και, σε αυτή την περίπτωση, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Οι ημερομηνίες παράδοσης των τμημάτων του μεταγλωττιστή παραμένουν όπως έχουν οριστεί.

26/3/2004

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατόπιν αιτήματος των σπουδαστών, οι διαλέξεις του μαθήματος στο εξής θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη, ώρα 12:45-14:30, σε όποια από τις Αίθουσες 0.1.10 ή 0.1.15 του Κτιρίου Ηλεκτρολόγων είναι διαθέσιμη.

17/3/2004

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα διεξάγονται από την Τετάρτη 17/3 και κάθε Τετάρτη, ώρα 11:45-13:30, στην Αίθουσα 0.1.10 του Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

 

Υλικό

Γενικά

Εργασία

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες πρόκειται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Παλαιότερα έτη

 

Διαλέξεις

Παράδοση 17/3/2004

Διαφάνειες: 1 έως 10

Παράδοση 24/3/2004

Διαφάνειες: 11 έως 16 και 23 έως 38

Παράδοση 21/4/2004

Διαφάνειες: 17 έως 22, 39 έως 44 και 56 έως 64

Παράδοση 28/4/2004

Διαφάνειες: 45 έως 55 και 65 έως 72

Παράδοση 5/5/2004

Διαφάνειες: 81 έως 96

Παράδοση 19/5/2004

Διαφάνειες: 97 έως 121

Παράδοση 2/6/2004

Διαφάνειες: 122 έως 160

Παράδοση 9/6/2004

Διαφάνειες: 161 έως 175

Παράδοση 16/6/2004

Διαφάνειες: 73 έως 80 και 176 έως 193

 

Τελευταία αλλαγή: 12/10/04, 15:27.