Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τεχνολογία Λογισμικού

https://courses.softlab.ntua.gr/softeng/

Τεχνολογία Λογισμικού

Υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ (κύρια ροή), 7ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.3205.7

Εξάμηνο: Χειμερινό 2019
Διδάσκοντες:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Βασίλης Βεσκούκης   ()   γρ. 011, Κτίριο Ζ (Λαμπαδάρειο), Ώρες γραφείου:
Δευτέρα, 13:00-15:00 (Λαμπαδάρειο)
Τετάρτη, 15:15-17:00 (Εργαστήριο Λογισμικού, 1.1.25, Παλιό Κτίριο ΗΜΜΥ)
  τηλ: 210-772-1688
Κώστας Σαΐδης   ()   γρ. Α8, Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ, Ώρες γραφείου:
Τετάρτη, 16:00-17:00 (Εργαστήριο Λογισμικού, 1.1.25, Παλιό Κτίριο ΗΜΜΥ)
Πέμπτη, 12:00-13:00 (ΕΚΠΑ)
   

Ανακοινώσεις | Υλικό: Συγγράματα, βιβλιογραφία και φροντιστηριακό υλικό, Moodle, Παλαιότερα έτη, Acknowledgements
Διαλέξεις: 2/10 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11 | 27/11 | 18/12 | 8/1 | 15/1 | 20/1

 

Ανακοινώσεις

30/9/2020

Όπως έχει ανακοινωθεί από τη γραμματεία, η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 2/10, ώρα 10:30.

Για την οργάνωση της εξέτασης θα χρησιμοποιηθεί το Microsoft Teams. Οι σπουδαστές που εξετάζονται θα πρέπει να συνδεθούν και να συμμετάσχουν στο meeting την ώρα της εξέτασης. Για την ταυτοποίησή τους θα χρειαστεί μικρόφωνο και κάμερα. Ο κωδικός σύνδεσης με το team του μαθήματος είναι: 35qri5u. Αν δεν έχετε πρότερη εξοικείωση με αυτή την πλατφόρμα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο οδηγό:

Η εξέταση θα γίνει με take home exam (Β2δ) διάρκειας περίπου 2 ωρών. Τα θέματα θα δοθούν στο Microsoft Teams και η υποβολή των απαντήσεων θα γίνει στο Moodle που χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα. (Δε θα υπάρξει προφορική εξέταση.) Στην τελική αξιολόγηση θα προσμετρηθεί ο βαθμός της ομαδικής εργασίας, όπως πάντοτε σε αυτό το μάθημα. Ο τελικός βαθμός θα είναι σε αριθμητική κλίμακα 0-10.

11/6/2020

Το μάθημα θα εξεταστεί φέτος στην “επί πτυχίω” εξεταστική περίοδο σύμφωνα με συνδυασμό των τρόπων εξέτασης Α και Β2β (βλ. απόφαση της 6ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ, 29/5/2020, όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια: ΑΔΑ: ΡΟ8Τ46ΨΖΣ4-ΟΒΓ). Με την εξέταση θα ελεγχθεί η επάρκεια των γνώσεων των εξεταζόμενων και θα απονεμηθεί βαθμός απαλλαγής (pass/no-pass).

Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα δοθεί προφορική εξ αποστάσεως εξέταση, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τη γραμματεία της Σχολής. Η εξέταση αυτή θα καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος. Η ταυτοποίηση των εξεταζομένων θα γίνει με τη χρήση των ηλεκτρονικών κωδικών του ΕΜΠ και με επίδειξη της ταυτότητάς τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα θέματα της εξέτασης θα έχουν δοθεί μία ώρα νωρίτερα στους εξεταζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης θα εξηγούν και θα αιτιολογούν τις απαντήσεις τους.
  • Θα προσμετρηθεί ο βαθμός από την εργασία του μαθήματος σε ομάδες των 3-5 σπουδαστών (εργαστήριο), όπως κάθε χρόνο.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στην επί πτυχίω εξέταση έχουν μόνο όσοι σπουδαστές έχουν ήδη εκπονήσει την εργασία στο εργαστήριο μέχρι και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 και έχουν εξεταστεί σε αυτήν επιτυχώς.
27/10/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναρτήθηκε η εργασία του μαθήματος.

9/10/2019

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη, ώρα 17:15-21:00, στα Αμφιθέατρο 3 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

 

Υλικό

Συγγράματα, βιβλιογραφία και φροντιστηριακό υλικό

A. Τεχνολογία Λογισμικού, 8η Έκδοση, 2018

B. Στοιχεία τεχνολογίας λογισμικού

Γ. Πρόσθετη βιβλιογραφία και φροντιστηριακό υλικό

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος: 2018-19, 2017-18.

Τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, η σελίδα του μαθήματος βρισκόταν στο mycourses.

Acknowledgements

As an academic partner of Visual Paradigm, National Technical University of Athens has access to the online diagramming tools (e.g. UML, Flowchart, ArchiMate, BPMN, Mindmap, etc) and scrum tools provided by Visual Paradigm.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 9/10/2019

Παράδοση 23/10/2019

Παράδοση 30/10/2019

Παράδοση 6/11/2019

Παράδοση 27/11/2019

Παράδοση 18/12/2019

Παράδοση 8/1/2020

Παράδοση 15/1/2020

Παράδοση 20/1/2020

 

Τελευταία αλλαγή: 22/10/2019, 20:39 UTC.