Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
133 views

Για τους επειχηρισιακούς στόχους στα StRS, πρέπει να γράψουμε τους στόχους της επιχείρησής μας που αφορούν τους stakeholders?? ή τους στόχους των επιχειρήσεων των stakeholders??

in softeng by (410 points) | 133 views

1 Answer

0 votes

Τους στόχους των stakeholders.
Για ποιο λόγο εμπλέκονται (δηλ είναι stakeholders)...

by (8.8k points)
0

Αλλά το έγγραφο αυτό καθεαυτό το γράφουμε εμείς, και απευθύνεται στους stakeholders ή το γράφουν οι stakeholders και απευθύνονται προς εμάς;

0

Το έγγραφο το γράφουμε εμείς και απευθύνεται σε εμάς.

Οι stakeholders, εφόσον μας δώσουν κάποιο έγγραφο, συνήθως αυτό το χαρακτηρίζουμε ως "έκθεση απαιτήσεων του πελάτη" και το αξιοποιούμε, στο μέτρο που είναι χρήσιμο, για τη συμπλήρωση του StRS.

Το StRS περιγράφει αυτά που αφορούν τους stakeholders, οι οποίοι, ανάλογα με την πολιτική που ακολουθείται, ενδέχεται να κληθούν να το επικυρώσουν.

Σε κάθε περίπτωση: το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει την αλήθεια των Stakeholders όπως θα την δεχτούμε κατά την ανάπτυξη του λογισμικού.

298 questions

287 answers

287 comments

3.2k users