Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
111 views

Υπάρχουν κάπου ενδεικτικοί δείκτες ποιότητας ώστε να καταλάβουμε σε τί αναφέρονται; Για παράδειγμα, ένας δείκτης ποιότητας θα μπορούσε να είναι το availability σε nines;

in softeng by (310 points) | 111 views

1 Answer

0 votes

Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά ελεύθερη η ερμηνεία του τι είναι δείκτης ποιότητας. Μπορεί να είναι κάτι αντικειμενικά μετρήσιμο, πχ:
- κάποιος χρόνος αναμονής ή απόκρισης
- downtime %
- αριθμός αιτημάτων για μεταβολές μετά την τοποθέτηση σε παραγωγική λειτουργία
- ...
ή κάτι λιγότερο μετρήσιμο, πχ:
- γενική εντύπωση των χρηστών για την ευκολία χρήσης
- επιφερόμενες μεταβολές στο περιβάλλον λειτουργίας κατά την θέση σε παραγωγική λειτουργία
- ευκολία προσθήκης νέων λειτουργιών
- ...

Μην αφιερώσετε πολύ χρόνο εδώ...

by (8.5k points)

293 questions

280 answers

285 comments

3.0k users