Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
179 views

Μπορώ να αλλάξω ομάδα και να χρησιμοποιήσουμε τόσο εγώ όσο και ο παλιός συνεργάτης μου τον ίδιο κώδικα Python για μετάφραση σε Java;

in pl1 by (410 points) | 179 views

1 Answer

0 votes

Είναι μάλλον κακή ιδέα να "μεταφράσετε" τον κώδικα από Python σε Java. Αλλά ναι, αν θέλετε να το κάνετε (προφανώς ανεξάρτητα), μπορείτε.

by (9.5k points)

301 questions

289 answers

288 comments

808 users