Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
74 views

Μπορώ να αλλάξω ομάδα και να χρησιμοποιήσουμε τόσο εγώ όσο και ο παλιός συνεργάτης μου τον ίδιο κώδικα Python για μετάφραση σε Java;

in pl1 by (200 points) | 74 views

1 Answer

0 votes

Είναι μάλλον κακή ιδέα να "μεταφράσετε" τον κώδικα από Python σε Java. Αλλά ναι, αν θέλετε να το κάνετε (προφανώς ανεξάρτητα), μπορείτε.

by (9.4k points)

232 questions

224 answers

258 comments

2.8k users