Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
88 views

Μπορώ να αλλάξω ομάδα και να χρησιμοποιήσουμε τόσο εγώ όσο και ο παλιός συνεργάτης μου τον ίδιο κώδικα Python για μετάφραση σε Java;

in pl1 by (410 points) | 88 views

1 Answer

0 votes

Είναι μάλλον κακή ιδέα να "μεταφράσετε" τον κώδικα από Python σε Java. Αλλά ναι, αν θέλετε να το κάνετε (προφανώς ανεξάρτητα), μπορείτε.

by (9.4k points)

297 questions

287 answers

287 comments

3.1k users