Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
138 views

Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ασχοληθεί με το βιβλίο του Scott, θα ήταν καλή προσέγγιση να ξεκινήσει να το διαβάζει από την αρχή και να το προχωράει σιγά-σιγά ή είναι περισσότερο reference?

in pl1 by (390 points) | 138 views

1 Answer

+1 vote
Best answer

Όχι, δε θα έλεγα ότι είναι reference book, νομίζω ότι είναι καλύτερα να το πάρεις από την αρχή. Μπορείς φυσικά να προσπερνάς τα κεφάλαια που δε σε ενδιαφέρουν. Προσοχή, για το μάθημα των PL1 σε καμία περίπτωση δε χρειάζεται ολόκληρο.

by (9.4k points)
selected by

262 questions

254 answers

274 comments

2.9k users