Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
119 views

Έχοντας δει το υλικό του μαθήματος, αλλά και ψάξει στο ιντερνετ για πληροφορίες περί κατασκευής διαγραμμάτων, εν τελεί, με την ομάδα μου δεν έχουμε καταλήξει στο πόσο συγκεκριμένο κι επεξηγηματικό μπορεί να είναι ένα Activity Diagram.

Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να στήσουμε ένα Use Case που υλοποιεί την λειτουργία:

F11: Διαχείριση σταθμών και σημείων φόρτισης (δημιουργία, διαγραφή, μεταβολές)

Η λειτουγία από μόνη της είναι αρκετά ευρεία. Η μεταβολή των στοιχείων ενός λογαριασμού παρόχου φόρτισης είναι αρκετά ευρεία από μόνη της.

Θα πρέπει να "σπάσουμε" αυτή τη λειτουργία σε μικρότερες ή μπορούμε να συνθέσουμε το Activity Diagram θεωρώντας την υπολειτουγια "διαχείριση σταθμών και σημείων φόρτισης: μεταβολή" ως μαύρο κουτί;

in softeng by (280 points) | 119 views

1 Answer

0 votes

Οσο θέλετε.
Δεν χρειάζεται να το παρακάνετε.

Αλλά η απαίτηση που πρέπει να ικανοποιεί είναι η εξής:
Αυτός στον οποίο απευθύνεται το διάγραμμα, να μπορεί να λάβει πληροφορία από αυτό για να κάνει τη δουλειά του. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε να περιγράφουμε "αλγόριθμο" για την υλοποίηση του πηγαίου κώδικα. Αρκεί να δει αυτά που του χρειάζονται και, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχει ένα περιθώριο να κινηθεί στην υλοποίηση, χωρίς να παραβιάζει τη συμπεριφορά που καθορίζει το διάγραμμα.

by (6.6k points)

261 questions

253 answers

274 comments

2.9k users