Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.3061.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2024
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Ζωή Παρασκευοπούλου   ()   γρ. 1.1.21    
Πέτρος Ποτίκας   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644

Ανακοινώσεις | Υλικό: Διαλέξεις, Βοηθητικό υλικό, Helios, Videos (2021), Ασκήσεις, Παλαιότερα έτη

 

Ανακοινώσεις

19/6/2024

Οι βαθμοί της εξέτασης του μαθήματος της 30/5/2024 είναι προσβάσιμοι μέσω της ιστοσελίδας.

21/5/2024

Η δεύτερη σειρά ασκήσεων πήρε παράταση. Η νέα ημερομηνία και ώρα παράδοσης είναι η Τετάρτη 10/7, ώρα 23:59:59. Η παραπάνω ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

10/5/2024

Η δεύτερη και η τρίτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης για τη δεύτερη σειρά είναι η: Παρασκευή 24/5, ώρα 23:59:59.

25/4/2024

Η πρώτη σειρά ασκήσεων πήρε παράταση. Η νέα ημερομηνία και ώρα παράδοσης είναι η Παρασκευή μετά το Πάσχα 10/5, ώρα 23:59:59. Η παραπάνω ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

12/4/2024

Το site υποβολής των προγραμματιστικών ασκήσεων του μαθήματος άνοιξε και περιμένει τις υποβολές σας. Μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτό μέσω τοu helios με τον ιδρυματικό σας κωδικό, να φτιάξετε την ομάδα σας (μαζί με το πολύ έναν άλλο συμφοιτητή ή μία άλλη συμφοιτήτριά σας), και να υποβάλετε τα προγράμματά σας όσες φορές θέλετε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της κάθε σειράς ασκήσεων.

3/4/2024

Η πρώτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: Μεγάλη Δευτέρα 29/4, ώρα 23:59:59.

14/2/2024

Οι διαλέξεις του μαθήματος αρχίζουν την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 και θα γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του helios, για όσον καιρό η πρόσβαση στα Αμφιθέατρα της Σχολής δεν θα είναι δυνατή.

 

Υλικό

Διαλέξεις

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Βίντεο Κώδικας
15/2/2024 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf video (2021)
Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf video (2021)
Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf video (2021)
23/2/2024 Φροντιστηριακό μάθημα πάνω στην ύλη των τριών προηγούμενων διαλέξεων video (2024)
Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf video (2021)
Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf video (2021)
1/3/2024 Φροντιστηριακό μάθημα εισαγωγής στη γλώσσα ML video (2024)
8/3/2024 Το μάθημα δεν έγινε λόγω της στάσης εργασίας και των συγκεντρώσεων κατά της ψήφισης του Ν/Σ για τα μη κρατικά Ανώτ. Εκπ. Ιδρ.
14/3/2024 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf video (2021)
15/3/2024 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML pdf video (2021) lab1.sml
21/3/2024 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf video (2021)
22/3/2024 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε ML   video (2021) video (2020) powerset.sml smallest.sml
28/3/2024 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf video (2021) video (2020)  
29/3/2024 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf video (2021) video (2020)  
4/4/2024 Εισαγωγή στη γλώσσα Java & Διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα pdf pdf video (2021) video (2020)
5/4/2024 Διαχείριση μνήμης pdf pdf video (2020)
11/4/2024 Αντικειμενοστρέφεια & Εξαιρέσεις (στη Java) pdf pdf video (2020)
12/4/2024 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java pdf video (2020) Java Lab Code
18/4/2024 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog (slides 1-46) pdf pdf video (2021) video (2020) relations.pl
19/4/2024 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog (slides 47-τέλος) και εργαστήριο στο αμφιθέατρο pdf pdf video (2021) video (2020) goat.pl
25/4/2024 Περισσότερη Prolog (slides 1-68) pdf pdf video (2021) video (2020)
26/4/2024 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog pdf video (2021) video (2020) lab.pl
16/5/2024 Εισαγωγή στις γλώσσες σεναρίων και στην Python pdf pdf video (2021) video (2020) Jupyter notebook
17/5/2024 Περισσότερη Python και εργαστήριο στο αμφιθέατρο pdf video (2021) Jupyter notebook
23/5/2024 Εργαστήριο Python pdf video (2021) video (2020) Jupyter notebook
24/5/2024 Παράμετροι pdf pdf video (2020)
30/5/2024 Εξέταση του μαθήματος (12:00–15:00)
26/9/2024 Επαναληπτική εξέταση (15:00–18:00)

Τα βίντεο των διαλέξεων βρίσκονται συγκεντρωμένα στα παρακάτω αποθετήρια. Σε κάποια από αυτά, είναι πιθανό να πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας του ΕΜΠ.

Βοηθητικό υλικό

Ασκήσεις

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07.

 

Τελευταία αλλαγή: 15/02/2024, 10:15 UTC.