Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τεχνολογία Λογισμικού

https://courses.softlab.ntua.gr/softeng/

Τεχνολογία Λογισμικού

Υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ (κύρια ροή), 9ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.56.9

Εξάμηνο: Χειμερινό 2017
Διδάσκων:
Κώστας Σαΐδης   ()        

Ανακοινώσεις | Υλικό: Βιβλιογραφία και φροντιστηριακό υλικό, Moodle, Εργασία, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 5/10 | 12/10

 

Ανακοινώσεις

12/10/2017

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναρτήθηκε η εργασία του μαθήματος.

5/10/2017

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Θα διεξάγονται Πέμπτη, ώρα 16:15-19:30, στο Αμφιθέατρο 3 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

 

Υλικό

Βιβλιογραφία και φροντιστηριακό υλικό

Δείτε εδώ την προτεινόμενη βιβλιογραφία (άρθρα, βιβλία και πραγματείες) και το φροντιστηριακού υλικό (παρουσιάσεις, σύνδεσμοι και λογισμικό) του μαθήματος.

Η ενότητα αυτή θα ενημερώνεται συνεχώς στη διάρκεια του εξαμήνου.

Εργασία

Παλαιότερα έτη

Τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, η σελίδα του μαθήματος βρισκόταν στο mycourses.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 5/10/2017

Παράδοση 12/10/2017

 

Τελευταία αλλαγή: 09/10/2017, 20:10 UTC.