Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
60 views

Αναφέρετε οτι στη συγκεκριμένη εντολή το CLI θέλετε να επιστρέφει 'Λειτουργία : Εμφάνιση κατάστασης χρήστη /Αποτέλεσμα εκτέλεσης: username' . Μπορείτε να δώσετε κάποια παραπανω στοιχεία σχετικά με αυτο (πχ. ποιες είναι οι πιθανές καταστάσεις χρήστη)?

in softeng by (470 points) | 60 views

1 Answer

0 votes

se21XX admin --users vescoukis
vescoukis
status: active

se21xx admin --users donaldtrump
donaldtrump
status: no user

se21xx admin --usermod --username donaldtrump --passw donaldduck
donaldtrump user created

se21xx admin --usermod --username donaldtrump --passw disney
donaldtrump password changed

είστε ελεύθεροι να είστε όσο δημιουργικοί θέλετε:
se21XX admin --users vescoukis
vescoukis
status: active since 1970-01-01
api calls: 1003
κλπ

Δείτε με προσοχή τον πίνακα.
Δεν επιτρέπεται το --usermod --users μαζί...

by (8.8k points)
0

Έτσι όπως κατασκευάσαμε εμείς το CLI ο μόνος που έχει πρόσβαση σε εντολές admin είναι ο χρήστης admin. Συνεπώς μια εντολή τύπου admin --users user θα επέστρεφε πάντα 'not connected' (αν ο χρήστης υπάρχει) έκτος εάν user == admin. Θέλετε να αλλάξουμε την υλοποίηση και να μπορούν όλοι οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις εντολές admin?

0

Το CLI εξ ορισμού τρέχει μόνο από admin στην κονσόλα του συστήματος.
Είναι overkill να κάνετε περισσότερα και όπως έχω αναφέρει, δεν αντισταθμίζει κάτι άλλο που θέλει δουλειά στην εργασία. Οπό΄τε, πράξτε αναλόγως.

0

Δηλαδή ο admin (που χρησιμοποιεί το CLI) μπορεί να συνδεθεί ως οποιοσδήποτε χρήστης και να χρησιμοποιεί όλες τις εντολές και δεν χρειάζεται να έχουμε καθόλου λογαριασμό admin στη βάση μας?

298 questions

287 answers

287 comments

3.2k users