Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
86 views

Καλησπέρα,
Έχουμε δημιουργήσει μια βάση SQL την οποία έχουμε καταφέρει να συνδέσουμε. Όμως αυτό έχει πραγματοποιηθεί μόνο σε ένα υπολογιστή καθώς αυτός έχει τη βάση. Πρέπει να δώσουμε κάπως remote access και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας? Αλλιώς μόνο ένα μέλος μπορεί να ασχοληθεί με αυτό.

in softeng by (470 points) | 86 views

1 Answer

0 votes

Αυτό το κανονίζετε μόνοι σας. Εννοείται ότι για να δουλέψετε στη βάση πρέπει να έχετε πρόσβαση. Οπως και να το κάνετε, ο πηγαίος κώδικας θα είναι ενιαίος σε ένα repo και θα τον έχετε όλοι, καθένας στο μηχάνημά του. Ομοίως όλοι μπορείτε να έχετε και ένα τοπικό αντίγραφο της βάσης οπότε δεν βλέπω θέμα πρόσβασης. Ενας από όλους θα φέρει το μηχάνημα στην παρουσίαση.

Αν σας απασχολεί να φαίνεται η δουλειά σας, τότε πρέπει να βάλετε στο github τα script δημιουργίας της βάσης. Μόνο δημιουργίας και ότι ενημέρωσης, δηλ όχι τις χιλιάδες εγγραφές.

Προφανώς δεν μπορούν να κάνουν όλοι όλα. Δηλ κάποιος θα έχει το commit για αυτά τα script, κάποιος για κάτι άλλο στον κώδικα.

by (8.8k points)

298 questions

287 answers

287 comments

3.2k users