Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
97 views

Τι ακριβώς ειναι οι "Περιορισμοί στο πλαίσιο του έργου" που αναφέρονται στο StRS;

Διαβάζοντας το standard το μόνο σχετικό που βρήκαμε είναι τα Business operational constraints(9.3.11), τα οποία όμως αναφέρονται στο business process. Για εμάς οι περιορισμοί είναι τεχνικοί;

Για παράδειγμα το "Το αρχείο που γίνεται upload πρέπει να είναι σε μορφή csv." είναι ένας περιορισμός που μπορεί να θέσουν οι operators ή είναι απαίτηση χρήστη?

in softeng by (390 points) | 97 views

1 Answer

0 votes

ΠΧ:
- πρέπει/δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τάδε υπηρεσία που παρέχεται από τρίτο μέρος (πχ πιστοποίηση ταυτότητας)
- είναι/δεν είναι αποδεκτή η προσθήκη hardware στα σημεία διέλευσης
κ.ά, μην τα πούμε όλα...

by (8.5k points)

294 questions

280 answers

287 comments

3.0k users