Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
124 views

Είμαστε ομάδα 3 ατόμων και έχουμε επιλέξει ως stakeholders τους operators και το υπουργείο μεταφορών.
Ως use cases σκεφτόμουν να διαλέξω τα εξής δυο:

  • Ανάλυση διέλευσης από σταθμό διοδίων
  • Ανάλυση οφειλών μεταξύ των operators

Και τα δυο use cases είναι απαραίτητα θεωρώ για το σκοπό της εργασίας αλλά σχετίζονται μόνο με τους operators.
Σε αυτή την περίπτωση που έχουμε να υλοποιήσουμε μόνο 2 use cases δε θα υπάρχει το use case για το υπουργείο μεταφορών που θα αφορούσε ας πούμε στατιστικά στοιχεία.
Αυτό σημαίνει πως δε θα υλοποιηθεί καθόλου σε κώδικα (login,front-end, back-end, database) το κομμάτι του υπουργείου μεταφορών ? Η πρέπει να επιλέξω απαραίτητα use cases ώστε να ικανοποιήσω και τους δύο stakeholders ?

in softeng by (150 points) | 124 views

1 Answer

0 votes

Το υποχρεωτικό στην υλοποίηση κώδικα είναι το cli & API.
User authentication μπορεί αν θέλετε να υπάρχει και εκεί, δηλ δεν συναρταται με front-end, και ακόμη και η μη ύπαρξη front end δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το υλοποιησετε.

Τα λοιπά στην υλοποίηση, και ιδίως το front end, εξαρτώνται από τα use cases, την επιλογή των οποίων θα κάνετε εσείς.

H database θα είναι ίδια σε όλες τις περιπτώσεις, προκειμένου να εξυπηρετεί cli + api, επί του οποίου ΔΕΝ έχετε επιλογή να υλοποιησετε μόνο τις κλήσεις που αφορούν τα use cases σας. Όλες τις κλήσεις πρέπει να υλοποιησετε..

Δεν θα βάλετε "κάτι λιγότερο" στην βδ επειδή δεν θα το βγάλετε σε front-end.

by (8.5k points)

294 questions

280 answers

287 comments

3.0k users