Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
150 views

Καλησπέρα,
στο περίγραμμα επιχειρησιακών λειτουργιών γράφουμε και κείμενο;
Επίσης, μπορούμε να βάλουμε περισσότερα από 1 activity diagrams;
Τέλος, ένα use case μπορεί να περιέχει πολλά activity diagrams και να εμπλέκει πολλούς stakeholders;

in softeng by (400 points) | 150 views

1 Answer

0 votes

Καλησπέρα,
στο περίγραμμα επιχειρησιακών λειτουργιών γράφουμε και κείμενο;
>> Ναι, αλλά όχι πολυλογίες, αόριστα, διφορούμενα, κλπ. Γενικά απαγορεύεται σε οποιαδήποτε ερώτηση επί του κειμένου σας να απαντήσετε με φράση που περιλαμβάνει λέξεις όπως "θεωρούμε, εννοείται, εξυπακούεται" κλπ.

Επίσης, μπορούμε να βάλουμε περισσότερα από 1 activity diagrams;
>> Ναι, αλλά για ποιο λόγο;

Τέλος, ένα use case μπορεί να περιέχει πολλά activity diagrams και να εμπλέκει πολλούς stakeholders;
>> Ένα use case περιέχει τόσα activity diagrams όσες και οι εναλλακτικές του ροές. Για να το κρατήσουμε λογικά απλό, κάθε activity diagram έχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας, δηλαδή δεν υπάρχει μία δραστηριότητα η οποία αναλύεται περαιτέρω στο δικό της activity diagram.
Επίσης, την αλληλεπίδραση που περιγράφει ένα use case, μπορεί να την έχουν περισσότεροι από έναν stakeholders. Πχ. Το use case που περιγράφει πώς ο χρήστης εξάγει κάποια στατιστικά, μπορεί να αφορά το Υπουργείο, την Τροχαία, τον operator αυτοκινητοδρόμου, κ.ά. stakeholders.

by (8.5k points)
0

Επομένως, πόσα συνολικά παραδοτέα UML activity diagrams θέλουμε? Ένα για κάθε stakeholder για τις επιχειρησιακές λειτουργίες (StRS) και μετά, για κάθε Αλληλουχία - Ενεργειών (SRS) ένα για κάθε βήμα-ροή της αλληλουχίας?

0

Ναι, αλλά για ποιο λόγο;
Επειδή ο stakeholder μπορεί να εμπλέκεται σε πολλά use cases

0

Το εν λόγω activity diagram αφορά αυτά που συμβαίνουν εσωτερικά στον stakeholder. Θα μπορούσε να είναι και διάγραμμα BPM.

Οπότε η απάντηση εδώ είναι ότι ένα αρκεί.

0

Πλήθος uml activity diagrams @srs:
Όχι ένα ανά βήμα της αλληλουχιας. Μην υπερβαλουμε.
Δεν υπάρχει απάντηση τύπου "5 διαγράμματα", ούτε ισχύει ότι ν+1 είναι καλύτερα από ν. Εξαρτάται από το περιεχόμενο του ενός βασικού που πρέπει να υπάρχει.

294 questions

280 answers

287 comments

3.0k users