Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
125 views

Σχετικά με τα UML διαγράμματα Activity/State, θέλετε να επιλέξουμε
1 εκ των 2?

in softeng by (150 points) | 125 views

1 Answer

0 votes

Activity diagram θα υπάρχει σε κάθε περίπτωση.
Αν εκτιμάτε ότι χρειάζεται και διάγραμμα state, μπορείτε να κατασκευάσετε.

Σχετικά με διαγράμματα state, εκτός από το παράδειγμα στο μάθημα (10.11.2021) υπάρχει υλικό και εδώ.

by (8.5k points)

293 questions

280 answers

285 comments

3.0k users