Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
109 views

Καλημέρα,
Στο template για το SRS στην επεξήγηση του πεδίου Αλληλουχία ενεργειών - επιθυμητή συμπεριφορά αναφέρεται το εξής : Περιλαμβάνεται η συμπεριφορά σε απρόβλεπτες καταστάσεις και σφάλματα (εναλλακτικές ροές). Οι εναλλακτικές ροές αφορούν ενέργειες που θα γίνουν εναλλακτικά και θα οδηγήσουν ομως σε επίτευξη του use case ή όχι ?
Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο βρήκα αυτό : https://www.lohmy.de/post/writing-use-cases-exception-or-alternate-flow το οποίο διακρίνει την έννοια της εναλλακτικής ροής από την εξαίρεση και το σφάλμα ( το 1ο οδηγεί σε επιτευξη του use case το 2ο οχι: Anything that leads to NOT achieving the use case’s goal is an Exception,
An Alternate Flow is a step or a sequence of steps that achieves the use case’s goal following different steps than described in the main success scenario. But the goal is achieved finally.)
Εμεις συμφωνουμε με αυτο ή οχι ? Γιατι μου φαίνεται λίγο αντιφατικό με την περιγραφή στο προτυπο srs που μας δοθηκε.

in softeng by (370 points) | 109 views

1 Answer

0 votes
Best answer

Δε βλέπω αντίφαση.
Το σχετικά εύκολο είναι να αποκαλούμε "εναλλακτική ροή" τη συμπεριφορά σε μη ομαλές καταστάσεις. Αυτό αναφέρεται στο πρότυπο για να δώσει μια κατεύθυνση.
Εναλλακτική ροή μπορεί να είναι και άλλα πράγματα, όπως αυτό που βρήκες.
Δηλ και τα δύο ευσταθούν.
Αποψή μου είναι ότι δύσκολα τα "πιάνει" κανείς όλα, αλλά ακόμη πιο δύσκολα τα περιγράφει.

Για την εργασία αρκεί να συμπεριλάβετε κάτι λογικό. Δεν αξιολογείται το αν τα "πιάσατε όλα" (σφάλματα και υποπεριπτώσεις). Μια καλά σχεδιασμένη ροή σε ένα use case έχει αξία ακόμη και αν δεν έχει εναλλακτικές ροές, ή ακόμη και αν αναφέρεται συνοπτικά στα σφάλματα.

by (8.8k points)
selected by
0

Καταρχάς, ευχαριστώ γαι την απάντηση. Οπότε από όσο καταλαβαίνω δεν μας πειράζει το "όνομα" αν θα το πω εναλλακτική ροή ή σφάλμα αρκεί να το διαχωρίσω από τη βασική ροή, κάπως έτσι ΄΄΄΄;

0

Σωστά καταλαβαίνεις!

298 questions

287 answers

287 comments

3.2k users