Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
86 views

Χαίρετε,

σε περίπτωση που έχουμε ήδη έναν λογαριασμό στο github αλλά όχι με το ιδρυματικό email (@mail.ntua.gr), αρκεί απλώς να προσθέσουμε το ιδρυματικό email στον υπάρχοντα λογαριασμό, ή θα πρέπει να φτιάξουμε καινούργιο λογαριασμό;

in softeng by (190 points) | 86 views

1 Answer

+1 vote
Best answer

Αρκεί να προσθέσετε το ιδρυματικό email.

by (8.8k points)
selected by
0

Καλησπέρα,
εάν προσθέσαμε επιτυχώς το ιδρυματικό mail.
Στην δήλωση στο helios βάζουμε το ιδρυματικό ή το mail που είχαμε από πριν ;

298 questions

287 answers

287 comments

3.2k users