Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
161 views

Θέλουμε με την ομάδα να μου να πραγματοποιήσουμε το use case κατα το οποίο ένα όχημα διέρχεται από έναν σταθμό και γίνεται η καταγραφή του γεγονότος. Καθώς όμως αυτό στην πραγματικότητα δεν γίνεται μέσα από το UI αλλά πραγματοποιείται αυτόματα, δέχεστε να κατασκευάσουμε κατάλληλο interface στο οποίο ο operator θα προσθέτει χειροκίνητα την διέλευση του κάθε οχήματος ωστέ να πραγματοποιήσουμε το use case μας?

in softeng by (470 points) | 161 views

1 Answer

0 votes

Αυτό θα γίνεται μέσω του CLI και του API (σύντομα οι προδιαγραφές!)
Για user interface με front-end, δεν το βλέπω πρακτικό, όσο απλό και αν είναι.
Ισως κάτι σε command line script που διαβάζει ένα αρχείο με γεγονότα χρονικά ταξινομημένα και καλεί το CLI με μικρή καθυστέρηση μεταξύ κλήσεων, για να φαίνεται ότι υπάρχει "ροή"; Κάτι τέτοιο λέω να σκεφτείτε...

by (8.8k points)

298 questions

287 answers

287 comments

3.2k users