Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
155 views

Καλησπέρα σας. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις αναφορικά με την ακριβή διαδικασία διέλευσης οχημάτων από τα διόδια. Συγκεκριμένα:

  1. Στα δεδομένα διελεύσεων που έχετε ανεβάσει, κάθε εγγραφή έχει τα στοιχεία timestamp, stationRef, vehicleRef, charge. Αυτά παρέχονται στο σύστημά μας από το σύστημα του operator όταν ο οδηγός "χτυπάει" την ηλεκτρονική του κάρτα; Επίσης, το tagID της κάρτας μάς αποστέλλεται; Αν όχι, τότε πως διαχειριζόμαστε την περίπτωση όπου ένα όχημα έχει δύο κάρτες (άρα δεν μας αρκεί το vehicleRef για να διαπιστώσουμε ποια κάρτα χτυπήθηκε);

  2. Αναφέρετε πως στα σημεία διελεύσεων είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες provider, balance και pass. Αν καταλαβαίνω σωστά, τη λειτουργία provider τη χρησιμοποιούμε για να λάβουμε τον operator στον οποίον ανήκει η κάρτα που χρησιμοποιήθηκε, ώστε να διαπιστώσουμε αν πρόκειται για "home" ή "away" διέλευση. Επίσης την pass τη χρησιμοποιούμε για να λάβουμε τα δεδομένα που ανέφερα στο (1). Η balance όμως σε τι χρησιμεύει; Είναι δικιά μας ευθύνη να ελέγξουμε εάν το υπόλοιπο της κάρτας επαρκεί για τη διέλευση, ή είναι ευθύνη του operator;

  3. Αναφορικά με τη λειτουργία load, αυτή εμπλέκεται στο σύστημά μας;

Σας ευχαριστώ πολύ.

in softeng by (430 points) | 155 views

1 Answer

+2 votes
Best answer

Στα δεδομένα διελεύσεων που έχετε ανεβάσει, κάθε εγγραφή έχει τα στοιχεία timestamp, stationRef, vehicleRef, charge.
Αυτά παρέχονται στο σύστημά μας από το σύστημα του operator όταν ο οδηγός "χτυπάει" την ηλεκτρονική του κάρτα;
>> ΝΑΙ. Προφανώς θα χρειαστεί να ομαδοποιήσετε κατάλληλα τα δεδομένα αυτά ώστε να σας "έρχονται" από το σημείο που παράγονται. Αυτό μπορεί να είναι κάθε σταθμός διοδίων είτε όλοι οι σταθμοί για τον ίδιο operator αυτοκινητόδρομου. Εσείς αποφασίζετε.

Επίσης, το tagID της κάρτας μάς αποστέλλεται;
>> ΝΑΙ, σας αποστέλλεται. Είναι αναγκαίο για την ανάλυση κινήσεων που πρέπει να στείλετε προς τους αυτοκινητόδρομους.

Αν όχι, τότε πως διαχειριζόμαστε την περίπτωση όπου ένα όχημα έχει δύο κάρτες (άρα δεν μας αρκεί το vehicleRef για να διαπιστώσουμε ποια κάρτα χτυπήθηκε);
>> Το vehicleRef το ξέρει ο operator (αυτοκινητόδρομος), αλλά δεν έχει λόγο να σας το πει. Οπότε δες προηγούμενη απάντηση

Αναφέρετε πως στα σημεία διελεύσεων είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες provider, balance και pass. Αν καταλαβαίνω σωστά, τη λειτουργία provider τη χρησιμοποιούμε για να λάβουμε τον operator στον οποίον ανήκει η κάρτα που χρησιμοποιήθηκε, ώστε να διαπιστώσουμε αν πρόκειται για "home" ή "away" διέλευση.
>> ΝΑΙ. Μπορείτε και να μην τη χρησιμοποιήσετε, θεωρώντας (όχι παράλογα) ότι ο operator το γνωρίζει αυτό και θα συγκεντρώσει και θα σας στείλει μόνο τις εγγραφές που πρέπει. Δηλ μπορεί το δικό μας σύστημα να βλέπει ΜΟΝΟ τις εγγραφές που δεν είναι "home". Τα δοκιμαστικά δεδομένα περιλαμβάνουν όλες τις εγγραφές που βλέπει ο operator, για την περίπτωση που αποφασίσετε ότι το δικό μας σύστημα θα καταγράφει όλες τις διελεύσεις και θα χρεώνει μεταξύ operators μόνο όσες πρέπει.

Επίσης την pass τη χρησιμοποιούμε για να λάβουμε τα δεδομένα που ανέφερα στο (1). Η balance όμως σε τι χρησιμεύει; Είναι δικιά μας ευθύνη να ελέγξουμε εάν το υπόλοιπο της κάρτας επαρκεί για τη διέλευση, ή είναι ευθύνη του operator;
>> Είναι ευθύνη του operator. Μπορείτε μόνο να χρησιμοποιήσετε το balance για να καταγράψετε στο λογαριασμό που θα στείλετε στον κάθε operator ότι το tag XXXXXX πέρασε τότε από τα ΥΥΥ διόδια και είχε υπόλοιπο [balance]. Για λόγους διασταύρωσης από τον operator που γνωρίζει τι χρήματα του έχει δώσει ο κάτοχος κάθε tag.

Αναφορικά με τη λειτουργία load, αυτή εμπλέκεται στο σύστημά μας;
>> Η λειτουργία load ΔΕΝ εμπλέκεται στο σύστημά μας. Την ξέρει ο operator και μόνο.

by (8.5k points)
selected by

293 questions

280 answers

285 comments

3.0k users