Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
92 views

Καλησπέρα , η ομάδα μας επέλεξε να χρησιμοποιήσει MongoDB ως τύπο DB και επομένως πρέπει να φτιάξουμε ένα NoSQL JSON Schema. Στο visual paradigm όμως δεν υπάρχει η επιλογή αντίστοιχου diagram παρα μόνο το ER. Να φτιάξουμε το διάγραμμα μας σαν ER και να χρησιμοποιήσουμε τους αντίστοιχους διαθέσιμους τύπους δεδομένων; Η υπάρχει κάποια άλλη επιλογή που δεν έχουμε δει;

in softeng by (150 points) | 92 views

1 Answer

0 votes

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία για το σκοπό αυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Hackolade community edition, του οποίου αναμένουμε εκπαιδευτική άδεια για την πλήρη έκδοση. Το community edition φαίνεται αρκετό για την εργασία.

Σχετική προσθήκη στο helios υπάρχει εδώ

by (8.5k points)

293 questions

280 answers

285 comments

3.0k users