Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
68 views

Καλησπέρα.

Στο hub όταν προσθέσουμε το service "Issue Tracker", επιλέγουμε ως project type το Default ή κάποιο από τα άλλα project types;

Ευχαριστώ πολύ.

in softeng by (280 points)
retagged by | 68 views

1 Answer

0 votes

"Default" είναι μια χαρά.
Ολα τα project types προκύπτουν από το default με κατάλληλες ρυθμίσεις.

by (8.8k points)

298 questions

287 answers

287 comments

3.2k users