Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
144 views

Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιο θέμα με το τελευταίο testcase στον grader στην άσκηση Round σε java, καθώς δεν περνάει ακόμα και με Elapsed Time: ~ 0 secs.

in pl1 by (230 points) | 144 views
0

Update. Αλλάζοντας αλγόριθμο υλοποίησης το πρόβλημα λύθηκε.

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

797 users