Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
54 views

Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιο θέμα με το τελευταίο testcase στον grader στην άσκηση Round σε java, καθώς δεν περνάει ακόμα και με Elapsed Time: ~ 0 secs.

in pl1 by (230 points) | 54 views
0

Update. Αλλάζοντας αλγόριθμο υλοποίησης το πρόβλημα λύθηκε.

Please log in or register to answer this question.

291 questions

280 answers

285 comments

3.0k users