Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
74 views

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να υποβάλλουμε τα αρχεία μας για τα προβλήματα σε Java; Ενώ στο eclipse λειτουργούν όλα δίχως να εμφανίζεται κανένα σφάλμα, δε συμβαίνει το ίδιο με τον grader. Δοκίμασα να βάλω σε zip όλα τα .java αρχεία. Αποτέλεσμα: Βγάζει NoSuchMethodException για τον κατασκευαστή, στο πρώτο σημείο που δημιουργώ αντικείμενο από κλάση που έφτιαξα εγώ (ενώ το αντίστοιχο .java βρίσκεται μέσα στο zip). Επισημαίνω ότι στο eclipse δεν έχω δημιουργήσει κανένα πακέτο μόνος μου, υπάρχει μόνο το (default package) (που περιέχει όλα τα .java αρχεία).

in pl1 by (370 points) | 74 views

1 Answer

0 votes
Best answer

Το πρόβλημα λύθηκε με το να ονομάσω τα αρχεία με τις δικές μου κλάσεις με ονόματα τα οποία είναι λεξικογραφικά μεγαλύτερα από αυτό με την main().

by (370 points)

232 questions

224 answers

258 comments

2.8k users