Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
152 views

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να υποβάλλουμε τα αρχεία μας για τα προβλήματα σε Java; Ενώ στο eclipse λειτουργούν όλα δίχως να εμφανίζεται κανένα σφάλμα, δε συμβαίνει το ίδιο με τον grader. Δοκίμασα να βάλω σε zip όλα τα .java αρχεία. Αποτέλεσμα: Βγάζει NoSuchMethodException για τον κατασκευαστή, στο πρώτο σημείο που δημιουργώ αντικείμενο από κλάση που έφτιαξα εγώ (ενώ το αντίστοιχο .java βρίσκεται μέσα στο zip). Επισημαίνω ότι στο eclipse δεν έχω δημιουργήσει κανένα πακέτο μόνος μου, υπάρχει μόνο το (default package) (που περιέχει όλα τα .java αρχεία).

in pl1 by (420 points) | 152 views

1 Answer

0 votes
Best answer

Το πρόβλημα λύθηκε με το να ονομάσω τα αρχεία με τις δικές μου κλάσεις με ονόματα τα οποία είναι λεξικογραφικά μεγαλύτερα από αυτό με την main().

by (420 points)

301 questions

289 answers

288 comments

793 users