Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
183 views

Καλησπέρα σας,
μας στείλατε στο μέιλ μία φόρμα όπου πρέπει να υποβάλλουμε άμεσα πληροφορίες για την εργασία μας.
Αρκετοί όμως από εμάς δεν έχουμε υλοποιήσει ακόμα το deployment επομένως δεν έχουμε προς το παρόν url των υλοποιήσεων για να τα υποβάλλουμε στην φόρμα.
Επομένως τι να κάνουμε, να μην υποβάλλουμε ακόμα την φόρμα και να την υποβάλλουμε όταν τελειώσουμε (που δεδομένου ότι η εργασία λήγει στις 11/7 έχουμε χρονικό περιθώριο ακόμα για το deployment) ή να υποβάλλουμε την φόρμα (ώστε να έχετε συγκεντρωτικά αποτελέσματα σχετικά με τις προφορικές εξετάσεις) απλά χωρίς url και να το συμπληρώσουμε όταν το έχουμε έτοιμο σε κάποια μελλοντική τελική φόρμα;

in saas by (500 points) | 183 views

1 Answer

+1 vote
Best answer

Όσοι δεν έχουν ό,τι χρειάζεται για να συμπληρώσουν τη φόρμα, θα την υποβάλουν όταν έχουν τα url κλπ.

Η προτροπή για άμεση υποβολή αφορά μόνο τις ομάδες που έχουν τουλάχιστον ξεκινήσει το deployment οπότε γνωρίζουν κάποιο home page url.

Με δεδομένη την πίεση χρόνου για αποτελέσματα, προσπαθούμε να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαδικασία και να βγάλουμε πρόγραμμα παρουσιάσεων μόνο για τις ομάδες που χρειάζεται.

Για τους διδάσκοντες

by (8.8k points)
selected by

301 questions

289 answers

288 comments

793 users