Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+2 votes
265 views

Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το μάθημα:
1. Αν θα ανέβουν και οι υπόλοιπες διαφάνειες του μαθήματος μαζί με τα vpp διαγράμματα του q2d
2. Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος τι περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη; Πχ περιλαμβάνονται και τα όποια frameworks, libraries κλπ παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο ή αποκλειστικά τα κομμάτια των διαλέξεων.
3. Επιπλέον ποια θα είναι η μορφή της εξέτασης και συνοπτικά τι θα ζητείται; Τέλος αν θα μπορούσαν να δοθούν και κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις για να πάρουμε μια ιδέα του ύφους των θεμάτων.
Ευχαριστώ.

in saas by (190 points) | 265 views

1 Answer

0 votes
  1. Οι διαφάνειες εχουν ανέβει στο moodle. Το vpp επίσης ενημερώθηκε από την προηγούμενη έκδοση που υπήρχε στο moodle. Δείτε εδώ

  2. Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα frameworks, παρα μόνο ενδεχομένως σαν αρχιτεκτονική. Διαλέξεις και τα αντίστοιχα από το βιβλίο μόνο.

  3. Η εξέταση θα είναι multiple choice quiz με κλειστές ερωτήσεις που προκύπτουν από την ύλη. Θα υπάρχει και ένα ανοικτό θέμα εφαρμογής μίας από τις αρχιτεκτονικές που είδαμε.

Παράδειγμα ερώτησης multiple choice:
Το dropbox είναι
a. SaaS
b. PaaS
c. IaaS
d. αλλο

by (8.8k points)
+2

Όσον αφορά τις διαφάνειες αναφερόμουν στα κομμάτια:
MVC (8.4.2021)
Wrap-up: data access and architectures και Behavior-Driven Design (22.4.2021)
DevOps (31.5.2021)
που απ' ότι έχω δει δεν υπάρχουν στο moodle.

301 questions

289 answers

288 comments

793 users